No 20. novembra līdz 11. decembrim notiks Preiļu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana

19.10.2006.


  Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.2 punktu Preiļu novada dome paziņo, ka 2006. gada 17. oktobra domes sēdē ir pieņemts lēmums „Par Preiļu novada teritorijas plānojumu”, protokols Nr.18, p.7.
  No 2006.gada 20.novembra līdz 2006. gada 11.decembrim tiek izsludināta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana.
  Sabiedriskās apspriešanas laikā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu galīgo redakciju var iepazīties:  Raiņa bulvārī 24, Preiļos – Preiļu novada domes attīstības plānošanas daļā, 12. kabinets, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.
  Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas sēde notiks 2006. gada 20.decembrī plkst. 15.00 Preiļos, Raiņa bulvārī 24, 8. kabinetā.
  Preiļu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas materiāli tiks ievietoti Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv
  Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.


Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumi 2002. – 2014.gadam (PDF)


Preiļu novada attīstības programma līdz 2015.gadam (PDF)


Preiļu novada domes vides pārskats (PDF)


Preiļu novada apbūves noteikumi (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.