SEMINĀRS “E-pārvaldes attīstība Latvijas reģionos, izmantojot struktūrfondu līdzekļus”

25.10.2006. SEMINĀRS“E-pārvaldes attīstība Latvijas reģionos, izmantojot struktūrfondu līdzekļus”(25.10.2006 / Preiļu novada kultūras nams / Preiļi)Dienas kārtība
Sākums


Tēma


Uzstājas


10:30


Reģistrācija un rīta kafija


11:00


Semināra atklāšana


Ina Gudele


Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās


11:10


Semināra ievadruna


Jānis Eglītis


Preiļu novada domes priekšsēdētājs


11:15


Reģionālā politika Latvijā


Pārstāvis no RAPLM


11:30


Pārskats par 1.3.2.aktivitātes „Publiska interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem


Evija Bistere


RAPLM


Attīstības instrumentu departamenta


Struktūrfondu vadības nodaļas vadītāja


11:45


Informācija par projekta „Pašvaldību e-pārvaldes bāzes izveide” progresu


Guntis Pilsētnieks


RAPLM


Pašvaldību informatizācijas departamenta direktors


11:55


Pārskats par


1.Projektu „Interneta publisko pieejas punktu izveide”


2.Projektu „Video konference”


Juris Ostrovskis


Latgales reģiona attīstības aģentūra


12:10


Informācija par www.latgale.lv un tūrisma portālu


Jānis Veips


Latgales reģiona attīstības aģentūra


12:20


Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta „IT infrastruktūras un cilvēkresursu prasmju pilnveidošana Preiļu novada un rajona attīstībai” ietvaros izveidotā mācību centra apskate Preiļu Valsts ģimnāzijā


13:00


Pusdienas


14:00


E-pārvaldes attīstība Kurzemes reģionā


Jānis Jurģis


Kurzemes reģiona attīstības aģentūra


14:15


E-pārvaldes attīstība Vidzemes reģionā


Ina Miķelsone


Vidzemes attīstības aģentūra,


Projekta „E-Vidzeme” vadītāja


14:30


E-pārvaldes attīstība Zemgales reģionā


Armands Strautkalns


Zemgales attīstības aģentūra


14:45


Diskusijas ievada prezentācija:


Aktivitāte „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 2007.-2013.gadā


Anatolijs Zabašta


ĪUMEPLS E-pārvaldes departamenta direktors


15:00


Diskusija par iespējamajiem risinājumiem tālākai e-pārvaldes attīstībai nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā – no 2007. līdz 2013. gadam


Diskusiju vada:


Anatolijs Zabašta


ĪUMEPLS E-pārvaldes departamenta direktors


Ilze Krieva


ĪUMEPLS Politikas plānošanas departamenta Eiropas fondu nodaļas vadītāja


16:00


Semināra noslēgums
 Pieteikšanās: www.eps.gov.lv. Papildu informācija pa tālruni: 7142662, 7114742.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.