Cīņa ar algām „aploksnēs”. Rezultāts – vairāk par 2000 legalizētu darba ņēmēju

16.10.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ

Cīņa ar algām „aploksnēs”. Rezultāts – vairāk par 2000 legalizētu darba ņēmēju  VID Latgales reģionālā iestāde (VID LRI) 2006.gadā pastiprinātu uzmanību velta cīņai ar algām „aploksnēs”. 
  VID LRI pastāvīgi veic nodokļu maksātāju (NM) iesniegto pārskatu datu ticamības novērtējumu. Par pārskatos konstatētajiem riskiem  NM tiek lūgti paskaidrojumi, sūtīti paziņojumi, uz pārrunām VID tiek aicināti  uzņēmumu vadītāji. Šo pasākumu  mērķis – ļaut nodokļu maksātājam pašam novērst pārkāpumus savā darbībā, legalizējot darba ņēmējus un viņu algas, pirms VID uzsāk tematisko pārbaudi vai nodokļu auditu. Preventīvo pasākumu rezultātā nodokļu maksātājam nedraud nekādas sankcijas, ja vien viņš ir atsaucies VID aicinājumam uz dialogu un ir ņēmis vērā VID ieteikumus. Ja dialogs ar NM neveidojas, VID veic tādus kontroles pasākumus kā apsekošana, novērošana, nodokļu audits.
  VID LRI realizēto pasākumu rezultātā š.g. deviņos mēnešos darba ņēmēju skaits palielinājies par 2216 darba ņēmējiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) summa palielinājusies par 105,5 tūkst.Ls.
  Savu darbību legalizējušas un kā nodokļu maksātāji reģistrējušās 72 fiziskās personas, deklarējot ienākumus  par kopējo summu 90,8 tūkst.Ls.
VID LRI uzmanības lokā ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem. Šī gada 9 mēnešos 21 gadījumā konstatēti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IeIN) neaplikti ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas vai iznomāšanas, aprēķināts nomaksai budžetā IeIN Ls 7475. Veikta informācijas analīze par 274 fiziskām personām, kuru īpašumā pēc CSDD datiem ir reģistrēti 5 un vairāk transportlīdzekļi.
  VID LRI atgādina, ka, saņemot algu „aploksnē”, zaudē ne tikai valsts budžets, bet arī pats algas saņēmējs – darba ņēmējs. Jo lielākas iemaksas nodokļu veidā tiks veiktas, jo lielākas būs izmaksas sociālā riska gadījumā. Saņemot algu “aploksnē”, sociālā riska gadījumā darbinieks nesaņem pilnīgi neko.
  VID LRI aicina iedzīvotājus, kuriem rūp sava un valsts labklājība būt tālredzīgiem, uzņēmīgiem un aktīvāk ziņot par konkrētiem darba devējiem, kuri darba algas izmaksā „aploksnēs”, pa VID uzticības tālruni 7323438, 5406223.  Jūsu sniegtā informācija palīdzēs daudz operatīvāk atklāt pārkāpumus un nelikumīgas izvairīšanās no nodokļu nomaksas.


16.10.2006.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.