Eiropas sievietes – dzīves centrā

10.10.2006.


  Biedrība „Preiļu Sieviešu klubs” no 2006. gada 1. augusta uzsākusi aktivitātes starptautiskā projektā „Eiropas sievietes – dzīves centrā”
  Projekta mērķis ir izmantot Eiropas sieviešu, kas vecākas par 40 gadiem, iegūto dzīves pieredzi kā nozīmīgu potenciālu ne tikai savas personības attīstībai, bet arī apkārtējās sabiedrības sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā vidē.
Projekta mērķa grupā ir sievietes vecumā no 45 līdz 64 gadiem. Projektā bez Preiļu Sieviešu kluba darbojas sekojoši partneri:
• „OWEN”- sieviešu izglītības organizācija Berlīnē (Vācija) – vadošais partneris,
• ImPulsForum –veselības izglītības organizācija Gotingenā (Vācija),
• Pieaugušo izglītības universitāte Zielona Gorā (Polija).
  Nākošajā gadā projekta aktivitātēm vēlas pievienoties vēl 3 partneri – sieviešu organizācijas un pieaugušo izglītības centri no Dānijas, Slovēnijas un Apvienotās Karalistes.
  Laikā no 22.līdz 24. septembrim Zeilona Gorā (Polijā) notika pirmā projekta darba grupas pieredzes apmaiņas vizīte un projekta darba seminārs.
  Biedrību „Preiļu Sieviešu klubs” Polijā pārstāvēja kluba valdes locekle Viktorija Šmukste, projekta „Pieaugušo izglītības centrs Preiļos” angļu valodas pasniedzēja Anitra Poplavska un biedrības projektu koordinatore Ineta Liepniece.
  Līdz šim projekta organizatoriskais darbs tika veikts elektroniski, tādēļ bija interesanti iepazīties un skatīt partnerus vaigā.
  Vizītē piedalījās 15 projekta partneru pārstāves, 3 tulki un brīvprātīgais fotogrāfs.
  Pirmā diena pagāja, dalībniecēm savstarpēji iepazīstoties un prezentējot sevi, bet otrajā dienā partneri prezentēja savu organizāciju un tās darbību.
  Saimniekiem vārds tika dots pirmajiem un mēs uzzinājām, ka Zielona Gorā jau no 1992. gada darbojas pieaugušo izglītības universitāte, kurā mācās vairāk nekā 600 pieaugušo. Pārsvarā kursus un apmācības izmanto pensionāri, kuriem aktīvais darba mūžs jau pagājis, bet vēl ir vēlēšanās sevi pilnveidot, attīstīt un iemācīties to, ko nav paspējuši agrāk.
  Kursu piedāvājums ir ļoti plašs, tiek mācītas dažādas svešvalodas, gleznošana, dažādi rokdarbi, tiek organizētas izstādes, iestudētas teātra izrādes, organizēti koncerti. Ilgstoši mācoties un uzturoties sabiedrībā, cilvēki maina savu attieksmi pret līdzcilvēkiem, spēj kontaktēties, izrauties no vientulības un pozitīvi noskaņoti var realizēt savus, līdz šim nepiepildītos, sapņus. Universitātes aktivitātes atbalsta pašvaldība, pasniedzēji tiek piesaistīti arī kā brīvprātīgie darbinieki (tie ir arī augstskolu studenti, kuri, pasniedzot citiem, pilnveido sevi) un paši universitātes apmeklētāji lieliski tiek galā ar organizatorisko darbu.
  Tikām iepazīstinātas ar tikko remontētām universitātes telpām – plašu biroju, zāli ar skatuvi un lielu mācību telpu.
  Projekta vadošā organizācija OWEN ir organizācija, kas nodarbojas ar izglītības jautājumiem, bet ImPulsForum – organizācija, kas pārsvarā veic aktivitātes un risina jautājumus, kas saistīti ar sievietes veselības nostiprināšanu un saglabāšanu.
  Vizītes laikā priecēja fakts, ka Latvijas sievietes ar savām aktivitātēm un darbību bija līdzvērtīgas pārējām projekta partnerēm. Pēc Latvijas prezentācijas radās interese par mūsu valsti un šī iespēja – apmeklēt Latviju – partneriem projekta gaitā ir paredzēta. Martā projekta darba grupa tiekas Berlīnē (Vācija), bet 2007. gada jūlija pirmajā nedēļā projekta partneri ierodas Latvijā.
  Vizītes laikā tikām iepazīstinātas ar Zielona Goru – senu izbijušu vīndaru pilsētu.
  Līdz 20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem šajā pilsētā tika ražots vīns, bet sakarā ar tajā laikā strauji sabrūkošo rūpniecību, arī vīna ražošana tikusi pārtraukta. Palikušas tikai atmiņas un tradīcijas – pilsētā ir koptas vīnogu audzes, kas vēsta par iepriekšējo nodarbošanos un nedēļu ilgie vīna svētki, kas notiek katru gadu septembra pirmajā nedēļā vecpilsētas ielās un laukumos. Kā gandrīz visās lielpilsētās, arī Zielona Gora fascinēja ar vecpilsētas sakoptību un arhitektūru.
Darba grupai šķiroties, tika izstrādāta stratēģija un darbības modeļi kopējam darbam un priecēja fakts, ka tā būs reāla citu Eiropas valstu kultūras, tradīciju, sadzīves iepazīšana, citu Eiropas valstu sieviešu rīcības modeļu, kā risināt darba, ģimenes problēmas, iepazīšana, karjeras iespēju atklāšana un novērtēšana, salīdzināšana ar Latvijas sieviešu dzīvēm.
  Tas paplašinās gan partneru, gan mūsu redzesloku, bagātinās ar jaunām idejām un risinājumiem, lauzīs stereotipus par citu valstu pārstāvjiem un veicinās tālāku sadarbību un jaunu projektu īstenošanu starp Eiropas valstīm.

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2006.