Preiļu ielās notiks vērienīgi remontdarbi

02.10.2006.


  Preiļu novada dome ir parakstījusi līgumu ar uzņēmumu „STRABAG – BMGS”, kurš Vides ministrijas rīkotajā konkursā ir ieguvis tiesības veikt projekta „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās” būvdarbus Preiļu pilsētā. Tas nozīmē, ka pēc septiņu gadu saskaņošanas beidzot varu informēt iedzīvotājus par reāliem šī projekta 1. kārtas būvdarbu veikšanas termiņiem darbu izpildes secībā.
  Aglonas ielā posmā no vecā ūdenstorņa līdz Jaunajai ielai šoruden, ja atļaus laika apstākļi, tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas izbūve, tādējādi būtiski rakšanas darbi perspektīvā vairs nav paredzami un var risināt jautājumu par šīs ielas seguma un ietvju atjaunošanu. Ir noslēdzies konkurss par ietvju atjaunošanu abās ielas pusēs visā ielas garumā, cerams, laika apstākļi atļaus tos pabeigt šoruden. Skatot 2007. gada budžetu, deputāti varēs risināt jautājumu par kredīta ņemšanu ielas seguma atjaunošanai (asfaltēšanai) 2007. gadā, un tādējādi Aglonas ielas renovācijas darbi nākamgad varētu tikt pabeigti.
  Liepājas un Valmieras ielā šogad paredzēts uzsākt un, ja atļaus laika apstākļi, pabeigt ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu, un iespēju robežās sakārtot ielu segumu. Šobrīd tiek risināts jautājums par pazemes elektroapgādes kabeļu izbūvi Liepājas ielā, tādējādi, skatot 2007. gada budžetu, deputāti varēs risināt jautājumu par kredīta ņemšanu ielas seguma atjaunošanai (asfaltēšanai) 2007. gadā.
  Daugavpils ielā posmā no pilsētas centra līdz Liepājas ielai ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu ir paredzēts uzsākt 2007. gada pavasarī, tiklīdz to atļaus laika apstākļi. Pēc šo darbu veikšanas varēs sākties visa ielas seguma renovācijas (asfaltēšanas), ietvju izbūves abās ielas pusēs un lietus ūdeņu noteces sistēmas izbūves darbi (ir attiecīgs tehniskais projekts un Preiļu novada dome ir  pieņēmusi lēmumu par kredīta ņemšanu Valsts kasē). Jārēķinās, ka iela tiks slēgta visu šo darbu veikšanas laikā.
  Kooperatīva ielā un Cēsu ielā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu paredzēts veikt 2007. gada vasarā pēc tam, kad būs pabeigti būvdarbi Daugavpils ielā. Šajās ielās iecerēta tikai daļēja ielu seguma renovācija.
  Šīs projekta kārtas būvdarbi izmaksās 1 320 852 eiro. 65% jeb 851 950 eiro no kopējās summas sastāda Eiropas Savienības finansējums, valsts līdzekļi – 18%, tas ir, 242 376 eiro, pašvaldības finansējums – 17% jeb 226 526 eiro.
  Vēl tiek plānotas divas kārtas, bet par to realizāciju informēšu, kad būs parakstīti līgumi ar būvuzņēmēju.

Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes izpilddirektors

Pēdējās izmaiņas: 02.10.2006.