Atklāta renovētā kapela Preiļu parkā

25.09.2006.

 


 23. septembrī, piedaloties daudziem vietējiem iedzīvotājiem un ciemiņiem, svinīgi tika atklāta atjaunotā kapela Preiļu parkā.
  Pasākumu ievadīja dievkalpojums Preiļu Romas katoļu baznīcā, pa Raiņa bulvāri līdz kapelai devās procesija. Atklāšanas pasākumu ieskandināja preilietes Elzas Triznas dziedātā latgaliešu tautas dziesma. Domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis un draudzes pārstāve Marija Brūvere pie kapelas sagaidīja bīskapu Jāni Buli un augstajam viesim pasniedza ziedus un medu.
  Bīskaps iesvētīja kapelu, apsveikuma uzrunā teikdams, ka baznīca ir iedibināta kā mīlestības zīme, ar kuru Dievs apvieno cilvēkus, tā mūs aicina uz prieku. Bīskaps novēlēja, lai visas lietas, kas notiek un ko mēs darām, veicinātu mūsu izaugsmi. Svinīgajā pasākumā klātesošos sveica Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš, kapelas atjaunošanas iniciators un sponsors, pensionētais ārsts un sabiedriskais darbinieks no Kanādas Eduards Upenieks, 8.Saeimas deputāte Elita Šņepste, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis. Visi runātāji pateicās sponsoriem, celtniekiem, katram, kurš palīdzējis atjaunot kapelu. Par lielo ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā domes vadītājs pasniedza Eduardam Upeniekam Preiļu novada Goda pilsoņa medaļu. Pasākumā dziedāja Viļānu Romas katoļu baznīcas jauniešu kora „Dextera” grupa un Preiļu novada sieviešu vokālais ansamblis.   
  Kapličas fasādes restaurācijas darbus ir veikusi SIA „Latspas”, pie celtnes iekšdarbiem un bruģa uzklāšanas strādāja SIA „Saygel”.
  Finansējums sakrālās celtnes atjaunošanai saņemts ziedojumu veidā. 2005. gadā Preiļu Romas katoļu baznīca no Eduarda Upenieka un ASV dzīvojošās latvietes Antoņinas Vaivodes-Garances ir saņēmusi ziedojumu 32 000 ASV dolāru apmērā 5 600 Ls saņemti no Latvijas pieminekļu aizsardzības inspekcijas, 1900 latus baznīcas kontā ir ieskaitījis Kultūrkapitāla fonds. Ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Eglīša palīdzību šogad saņemti līdzekļi 1 500 Ls apjomā no SIA „Nikar” vadītāja Ivara Gurgāna.
  Kapelas atjaunošanas darbus personīgi atbalstījis Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis. Šā gada sākumā domes vadītājs ir ziedojis 600 latus, bet, sākot no jūlija, līdz gada beigām katru mēnesi domes vadītājs kapelas rekonstrukcijai pārskaita 409 latus. Jānis Eglītis paskaidroja, ka tā viņš ir nolēmis izlietot viņam piešķirto pabalstu sakarā ar bērna dzimšanu. Līdz gada beigām kapelas atjaunošanas kontā tiks ieskaitīti 2454 lati.
  Atjaunotajā sakrālajā celtnē ir uzstādīts lielais altāris, ko izgatavojis Bērzgales amatniecības skolas absolvents no Ludzas rajona Andris Prikulis. Jaunajam speciālistam darba veikšanā konsultācijas sniedza skolas pasniedzējs Staņislavs Malahs. Preiļu novada domes arhitekte Inga Ancāne kapelas restaurācijas darbiem ir izstrādājusi tehnisko projektu, ar profesionālu padomu celtniekiem palīdzēja Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Arturs Poplavskis.
  Sakrālajā celtnē izvietota renesanses laika mākslinieku gleznu kopiju galerija. Turpmāk kapelā notiks dievkalpojumi, garīgās mūzikas koncerti, bet reliģiskajos svētkos no Preiļu katoļu baznīcas līdz kapelai dosies procesijas.
  Kapela celta 1817. gadā un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pārgājusi īstā īpašnieka – Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcas pārziņā.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Fotogalerija


 

Pēdējās izmaiņas: 25.09.2006.