Domē uzstādīts konteiners izlietoto bateriju savākšanai

24.09.2006.

 


  Turpinot darbu pie Eiropas Savienības vides pārvaldes sistēmas (EMAS) projekta ieviešanas pašvaldībās, Preiļu novada dome ir iegādājusies un uzstādījusi konteineru izlietoto bateriju savākšanai. Konteiners paredzēts dažādu sadzīves elektropreču izlietoto bateriju un akumulatoru savākšanai. Konteiners atrodas Preiļu novada domes ēkā, Raiņa bulvārī 24, pirmajā stāvā, kancelejā. Līdzīgus konteinerus meklējiet skolās un lielākajās tirdzniecības vietās. Izlietoto bateriju savākšana ir bez maksas.
  Preiļu novada dome ir noslēgusi līgumu ar a/s BAO, kas ir specializēts uzņēmums bīstamo atkritumu apsaimniekošanā, par izlietoto bateriju savākšanu.
  Aicinām novada iedzīvotājus līdzdarboties vides pārvaldes sistēmas ieviešanas procesā, izlietotās baterijas un akumulatorus savākt un uzglabāt videi draudzīgā veidā.

Juris Želvis,
EMAS projekta izstrādes un ieviešanas darba grupas loceklis

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2006.