Paziņojumi par nekustāmā īpašuma izsoli

20.09.2006.

1.  „Preiļu novada dome atkārtoti nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto triju stāvu būvi – dzīvojamo māju (nepabeigta celtniecība) kopā ar zemes gabalu 1885 m² platībā Preiļos, Jaunā ielā 2.
  Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 24 000. Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 20. Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) – Ls 2400. Maksāšanas veids – 100% latos.
  Izsole notiks 2006. gada 17. oktobrī plkst. 15.00 Preiļos, Raiņa bulvārī 24, Preiļu novada domē, 2. stāva 8. kabinetā.
  Nekustamo īpašumu var apskatīt Jaunā ielā 2, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29972178.
  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1. kabinetā – klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, informācija pa tālruni 5322766.
  Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2006. gada 17. oktobrī plkst. 12.00.
  Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi: pircējs divu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem nodrošina būves nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā, piegulošās teritorijas labiekārtošanu.


2.


  Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto nekustamo īpašumu – divu stāvu būvi kopā ar zemes gabalu 886 m² Preiļos, Rēzeknes ielā 26.
  Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 122 000. Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 20. Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) – Ls 12 200. Maksāšanas veids – 100% latos.
  Izsole notiks 2006. gada 27. oktobrī plkst. 15.00, 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
Nekustamo īpašumu var apskatīt Rēzeknes ielā 26, Preiļos, darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, iepriekš saskaņojot pa tālruni 53 81228.
  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1.kabinets – klientu apkalpošanas zāle, Raiņa bulvāris 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, informācija pa tālruni 5322766.
  Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2006. gada 27.oktobrī plkst. 12.00.

Pēdējās izmaiņas: 20.09.2006.