Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

18.05.2006.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome 2006/1aIe


3. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils – Rēzeknes, Aglonas – Brīvības ielu krustojumu Preiļos renovācijas” būvdarbu būvuzraudzība


4. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētāju


Nosaukums Adrese Līgumcena, Ls
Andris Svarinskis (111261-12176),  Celtnieku ielā 9-17, Preiļi LV-5307, 2648 Ls


6. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  18.maijs 2006.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Paraksts__________________________ Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 18.05.2006.