Veic iepirkumu „Daugavpils – Rēzeknes, Aglonas – Brīvības ielu krustojumu Preiļos renovācijas” būvdarbu būvuzraudzība

09.05.2006.

Preiļu novada dome paziņo, ka veic iepirkumu „Daugavpils – Rēzeknes, Aglonas – Brīvības ielu krustojumu Preiļos renovācijas” būvdarbu būvuzraudzība” ERAF līdzfinansētā projekta Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/APK/1.2.2.1./000046/022 „Gājēju drošības uzlabošana Pilsētas centrālajā krustojumā” ietvaros.


Preiļu novada dome lūdz iesniegt piedāvājumus objekta būvdarbu būvuzraudzības veikšanai, atbilstoši Būvniecības likuma un uz to pamatoto normatīvo aktu prasībām (Latvijas Būvnormatīvs LBN 303-03)


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.05.2006.


Paredzamā līgumcena: Ls 2648


Iepirkumu komisijas „Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000 Ls” priekšsēdētājs Vladimirs IvanovsSīkāka informācija:
Preiļu novada domes tehniskajā daļā
5322766

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.