Pasākumi Preiļu NVO centrā oktobrī un novembrī

18.09.2006.

17. – 19. oktobrī Latgales reģiona mūžizglītības koordinatoru apmācības Ludzā.


17. – 20. oktobris un 24. – 27. oktobris – datorkursi invalīdiem.


16. – 19. oktobris un 23. – 26. oktobris – UP moduļi Excel.


20. oktobrī plkst. 10.00 Preiļu NVO centrā ESF projekta ”Preiļu NVO centra un tā dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ESF projekta sagatavošanās” 4. nodarbība. Apmācības vada ZM lauku attīstības departamenta speciālists Valdis Kudiņš


25. oktobrī plkst. 9.00 biedrības “Siera klubs” un Britu sadarbības partneru vizīte Preiļos. Lekcija par LEADER+ programmu Latvijā, NVO centra prezentācija, pieredzes apmaiņa.


30. oktobrī plkst. 10.00 ESF projekta “Lauku iedzīvotāju un mājamatnieku apmācības un konsultācijas komercdarbības uzsākšanā ” 2. nodarbība.


3. novembrī Preiļu NVO centra dalīborganizāciju pārstāvju piedalīšanās grāmatvedības semināra Rīgā (organizē – Ziedot.lv sadarbībā ar NVO institūtu). Lūdzam pieteikties pa tālruni 5321603 visus interesentus. Bezmaksas transports. Vietu skaits ierobežots.


7. novembrī plkst. 11.00 projekta “FEM; Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” ietvaros bezmaksas seminārs ”Kā sievietei sabalansēt biznesu un ģimenes dzīvi”. Semināru vada Sandra Pallo – organizāciju psihologs, personāla eksperts un Daina Slūka – organizāciju psihologs, personāla eksperts. Pieteikšanās pa tālruni 5321603.


10. novembrī plkst. 10.00 NVO centra un tā dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ESF projekta sagatavošanā” 5. nodarbība. Apmācības vada ZM lauku attīstības departamenta speciālists Valdis Kudiņš.


13. novembrī plkst. 10.00 ESF projekta “Lauku iedzīvotāju un mājamatnieku apmācības un konsultācijas komercdarbības uzsākšanā ” 3. nodarbība.


15. novembrī plkst. 11.00 projekta “Latgales reģiona sociāli mazaizsargāto lauku sieviešu apmācības mājsaimniecības ekonomikā un biznesa uzsākšanā” II aktivitāte – uzņēmējdarbības uzsākšana (biznesa plāna izstrādāšana, svarīgākie priekšnoteikumi uzņēmējdarbības uzsākšanai u.t.ml.). Lektore Irīna Kulitāne – uzņēmēja, studē Tehniskās Universitātes Ekonomikas fakultātē.


 


 

Pēdējās izmaiņas: 18.09.2006.