4. un 5. oktobrī plkst.11.00 tiek rīkotas apmācības Latgales reģiona nevalstiskajam sektoram „NVO ābece”

04.10.2006.

Latgales reģiona NVO resursu centra ietvaros
Preiļos, Brīvības ielā 7 (NVO centrā)
4. un 5. oktobrī plkst.11.00 tiek rīkotas apmācības  Latgales reģiona nevalstiskajam sektoram:„NVO ābece”


Darba kārtība:
1. diena
• Stratēģiskā plānošana, organizācijas mērķu darbības saskaņošana.
• Organizācijas darbības izvērtēšana.
• Sabiedriskās attiecības.
• Brīvprātīgie.
• Reklāma mārketings.
• Vizuālā identitāte.2. diena
• Organizācijas juridiskais regulējums, vadība.
• Finanšu dažādošana.
• Ziedojumu piesaiste.
• Ziedojumu projektu izstrāde.
• Citi finansu avoti.


 


Pieteikšanās pa tālruni 53 21603 vai personīgi Preiļos, Brīvības ielā 7, līdz 28. septembrim.


 


Latgales reģiona NVO resursu centrs
Informācija, izglītība, konsultācijas, NVO eksperts un sabiedrības partneris
Valsts programma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana
2005. – 2009. gads”

Pēdējās izmaiņas: 04.10.2006.