8 mēnešu laikā VID Latgales reģionāla iestāde aicinājusi laboties 2075 nodokļu maksātājus

14.09.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


“8 mēnešu laikā VID Latgales reģionāla iestāde aicinājusi laboties 2075 nodokļu maksātājus”


         Atgādinām, ka VID Latgales reģionālā iestāde (turpmāk – VID LRI) 2006. gadā veic sistemātiskus preventīvos pasākumus – tādus, kas aicina nodokļu maksātājus (turpmāk – NM) atsaukties uz VID LRI aicinājumu sākt veidot dialogu un pašiem labot savu kļūdas. Par prioritāti VID LRI šobrīd ir izvirzījusi “aplokšņu algu” apkarošanu jeb izskaušanu. VID LRI augstās rezultativitātes pamatā ir aicinājums veidot ar NM partnerattiecības, sniedzot iespēju labprātīgai nodokļu nomaksai. Ir jāvelta visas pūles, lai darba ņēmēji un darba devēji atteiktos no algu izmaksām “aploksnēs”. VID LRI direktore Vanda Gurkovska, uzslavējot darba ņēmēju aktivitāti, uzsver: “Jāatzīst, ka būtiski “aplokšņu algu” izskaušanā ir progresējuši paši darba ņēmēji, atsakoties no algu “izmaksām aploksnēs”. Fakti liecina, ka salīdzinot ar pagājušo gadu iedzīvotāju skaits, kuri ziņo par darba samaksas izmaksāšanu “aploksnēs”, gan identificējot sevi, gan ievērojot anonimitāti, ir palielinājies 2 reizes. Vēlreiz gribu pateikties visiem darba ņēmējiem par sadarbību un esmu gandarīta, ka arī Latgales reģiona iedzīvotāji izprot nodokļu nomaksas nozīmīgumu, kas atgriezīsies pie ikviena godprātīga nodokļu maksātāja valsts sociālo garantiju veidā”.
  Preventīvo pasākumu ietvaros VID LRI šī gada 8 mēnešos:
– nosūtījusi 219 NM rakstiskus atgādinājumus un 850 telefoniskus atgādinājumus par pārskatu iesniegšanu. Pēc atgādinājuma saņemšanas no 1069 NM pārskatus iesnieguši 1003;
– aicinājusi uz pārrunām 304 uzņēmuma vadītājus. Pēc pārrunām 166 uzņēmēji palielinājuši saviem darba ņēmējiem darba samaksu;
– aicinājusi 357 saimnieciskās darbības veicējus reģistrēties VID kā NM, no kuriem 72 fiziskās personas pēc uzaicinājuma saņemšanas reģistrējušas kā NM, savukārt, 35 fiziskās personas pēc uzaicinājuma saņemšanas deklarējušas gūtos ienākumos;
– nosūtījusi 30 iedzīvotājiem vēstules ar uzaicinājumi reģistrēties pašnodarbināto statusā, jo to ienākumi gadā pārsniedz Ls 1320);
– 127 pašnodarbinātajām personām izsūtījusi atgādinājumus par reģistrēšanos kā VSAOI veicējiem. Rezultātā iereģistrējās 17 personas;
– organizējusi 251 semināru. 33 pasākumi veikti izglītojot iedzīvotājus gan ar laikrakstu, televīziju, radio un Internet mājas lapu starpniecību un veikusi citas preventīvas darbības, lai izskaustu “aplokšņu” algu esamību Latgales reģionā.
  Ja nodokļu maksātājs nav atsaucies uz VID aicinājumu dialogam, preventīvās darbības vairs netiek pielietotas. Talkā “tiek ņemtas” represīvās metodes, kas nereti ir nevēlamas un nepatīkamas kā vienai, tā otrai pusei.
  Ikvienam NM, aizejot pensijā, bezdarba gadījumā, dodoties grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājumā, slimības un invaliditātes gadījumā u.c., ir iespēja no valsts budžeta saņemt tādu atbalstu, kāds tas bijis iemaksāts no saņemtās “oficiālās” algas. Ja alga tiek maksāta “aploksnē”, arī atbalsts no valsts būs visai niecīgs. Tādēļ VID LRI aicina uz abpusēju sadarbību!14.09.2006.
Evija Lejiņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.