Preiļu novadā tiks īstenots ESF līdzfinansēts projekts profesionālās orientācijas sistēmas uzlabošanai un Interreg III A projekts biznesa inkubatora izveidei

13.10.2006.


  Laika posmā no 2006. gada 1. novembra līdz 2007. gada 30. augustam Preiļu novada dome īstenos ESF līdzfinansēto projektu „Profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācijas un atbalsta sistēmas pilnveide Preiļu novadā”. Projekta tiešā mērķa ietvaros paredzēts pilnveidot profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācijas un atbalsta sistēmu Preiļu novadā. Tā palīdzēs maksimāli aktualizēt profesionālās orientācijas jautājumus novadā, sagatavojot katrā pamata un vidējā līmeņa izglītības iestādē profesionālās orientācijas speciālistu un izveidot šo speciālistu savstarpējo koordinācijas tīklu. Preiļu novada skolās tiks nodrošināta ilgtspējīga, ilgstošu profesionālās orientācijas konsultāciju pasākumu klātesamība, kas būtu pamats pārdomātai, turpmākai jauniešu profesijas izvēlei un karjeras veidošanai, atbilstoši tirgus prasībām.
  Projekta īstenotājs ir Preiļu novada dome, iesaistot sadarbības partnerus – Preiļu novada pamatskolas, vidējā līmeņa izglītības iestādes un Preiļu arodvidusskolu.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 6 918,70, no kurām Ls 864,84 ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.
  Tāpat ir atbalstīts Preiļu novada domes pieteikums „Jauno uzņēmēju aktivitātes un prasmju attīstīšana, izmantojot savstarpēju sadarbības tīklu un stratēģiju Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” („YES” – projekts, Interreg III A) par biznesa inkubatora izveidi jaunajiem uzņēmējiem. Projekta mērķis ir uzlabot sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldību teritorijās, izmantojot pārrobežu sadarbības labo pieredzi un veidojot labvēlīgu vidi jaunajiem uzņēmējiem savas darbības veidošanai.
  Projekta ietvaros katrs no projekta partneriem izveidos biznesa inkubatoru savā pašvaldībā. Pēc remonta pabeigšanas biznesa inkubators atradīsies Preiļu valsts ģimnāzijas piebūves 3.stāvā (Kooperatīva iela 6). Paredzams, ka jaunajiem uzņēmējiem biznesa inkubators nodrošinās telpas, juridisko adresi, informāciju, ekspertu konsultācijas, grāmatvedības un juridiskos pakalpojumus, komunikāciju un sakaru iespējas. Pirmajā darbības gadā jaunajiem uzņēmējiem daļa no pakalpojumiem būs bez maksas. Dodoties uz Glubokoje vai Zarasiem, mūsu novada jaunie uzņēmēji varēs saņemt atbalstu un pakalpojumus arī tur.
  Paredzams, ka 2007.gada oktobrī Preiļu biznesa inkubators varētu uzsākt savu darbu (projekta periods ir 12 mēneši).
  Projekta budžets sastāda 400 000 EUR. Projektu līdzfinansē ERAF (Preiļi, Zarasi) un Tacis (atbalsta fonds Baltkrievijas partnerim Glubokoje rajona padomei).

Zigmārs Erts,
Preiļu novada domes Plānošanas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2006.