Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana”

11.09.2006.

Paziņojums par iepirkuma procedūrā  pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome 2006/15Ie


3. Iepirkuma priekšmets: Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana


4. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


5. Informācija par uzvarētāju


SIA « Akorns » Brīvības iela 118, Ogre LV-5000 9999,00


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  11.septembris 2006.gads
 


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
(Tālrunis: 5307322


 


 

Pēdējās izmaiņas: 11.09.2006.