Lauku atbalsta dienestā uzsākts jauns Agrovides apakšpasākums

06.09.2006.

 
  No 4. septembra Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsāk Agrovides apakšpasākuma Erozijas ierobežošana iesnieguma veidlapu izsniegšanu.


 Lai pretendētu uz apakšpasākuma maksājumu, laika posmā no 15. novembra līdz 1. martam vismaz 70% no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes jābūt aizņemtam ar zaļajām platībām.
 
 Atbalsta apjoms par 1 ha zaļās platības – EUR 40.


   Piesakoties apakšpasākumam Erozijas ierobežošanai, pretendentiem jādodas uz reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm (RLP), kur pēc klienta numura uzrādīšanas tiks izdrukāta iesnieguma veidlapa. Ja lauksaimnieks vēl nav LAD klients, viņam vispirms jāreģistrējas LAD klientu reģistrā. 
  Lai varētu pretendēt uz šo atbalsta maksājumu, jāizpilda ari lauku bloku karte, atzīmējot erozijas ierobežošanas platību. Lauksaimniekiem, kuri pavasarī iesniedza platību maksājumu iesniegumu, jau ir kartes kopija, kurā jāatzīme atbalsttiesīgās platības. Ja pretendents vel nav bijis LAD klients, pēc reģistrēšanās arī viņam tiks izdrukāta karte.
  Aizpildītu iesniegumu un karti, kurā ir atzīmēta erozijas ierobežošanas platība, RLP varēs iesniegt līdz 2. oktobrim.
 Pēc tam LAD pieņem lēmumu par maksājumu piešķiršanu, kuru izmaksās līdz 2007.gada 30.jūnijam.
  Erozijas ierobežošanas mērķis – veicināt erozijas samazināšanu, palielinot veģetācijas noklāto platību proporciju lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī veicināt augsnē augu barības vielu saglabāšanos.
 Sīkāka informācija par šo apakšpasākumu atrodama LAD mājas lapā – www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaļā „Lauku attīstības plāna pasākumi”.  RLP var saņemt informatīvu materiālu, kas palīdzēs pretendentam pareizi un precīzi aizpildīt iesniegumu.
 Papildus informācija: ES tiešo maksājumu departamenta Agrovides daļā,  tālr.7027880
Jums vajadzīgo informāciju saņemsiet arī pie saviem pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Pēdējās izmaiņas: 06.09.2006.