Preiļu novada dome pieņem konceptuālu lēmumu par pils atsavināšanu

05.09.2006.

Preiļu novada dome ir pieņēmusi konceptuālu lēmumu – atsavināt Preiļu pili ar piebūvi un tai piegulošo zemes gabalu 4,9 ha platībā.
Pašvaldība informēs Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par vēlmi pārdot objektu un lūgt noteikt pārdodamā objekta kultūrvēsturisko vērtību. Privatizācijas komisijai uzdots divu nedēļu laikā izstrādāt objekta atsavināšanas dokumentāciju – izsoles noteikumus un pirkšanas – pārdošanas līguma projektu.
Tā kā ERAF projektu konkursā nav saņemts atbalsts Preiļu novada domes projektam „Preiļu pils un parka renovācija” un domei ir ierobežoti finanšu resursi Preiļu pils atjaunošanai, vēlmi renovēt Preiļu pili ir izteikušas juridiskas personas.
Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz Preiļu novada attīstības programmu līdz 2012. gadam un Preiļu novada tūrisma attīstības programmu.Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā Preiļu pils ar piebūvi iekļauta kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Preiļu muižas apbūve” un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Preiļu parks” daļa.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.09.2006.