Trūcīgo ģimeņu skolēniem, iesākot jauno mācību gadu, tiek piešķirts pabalsts

01.09.2006.

Ar sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumu nolemts piešķirt vienreizējo pabalstu Ls 10 apmērā katram Preiļu novada trūcīgas ģimenes skolēnam, kurš apmeklē Preiļu novada vispārizglītojošās skolas no 1. līdz 12. klasei, kuru ģimenes Sociālajā dienestā ir iesniegušas iztikas līdzekļu deklarāciju un ir atzītas par trūcīgām, kā arī pabalsta saņemšanai pieteikušās augusta – septembra mēnešos.

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2006.