VID darbinieki muitas punktā aiztur stratēģiskas nozīmes preču kravu

31.08.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests


Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978; tālrunis: 7028691, fakss: 7028692; e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv


INFORMĒ


VID darbinieki muitas punktā aiztur
stratēģiskas nozīmes preču kravu


  Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Latgales reģionālā iestāde 28. augustā pieņēma lēmumu uzlikt kādai juridiskajai personai 5000 latu naudas sodu un konfiscēt tās kravā esošās stratēģiskās nozīmes preces – dažāda starojuma mērierīces – dozimetrus.
  Šī gada 12.augustā Silenes muitas kontroles punktā no Baltkrievijas puses iebrauca automašīna “Mersedes Benz”, kurā atradās rezerves daļas pašizgāzējiem “Belaz” un dažādu starojumu dozimetri. Uz aizdomu pamata, ka kravā atrodas preces ar dubultā pielietojuma nozīmi, automašīna tika novietota transportlīdzekļu kravas pavaddokumentu formēšanas stāvlaukumā. Informācija par pārvadājumu un preču pavaddokumenti tika nosūtīti Ārlietu ministrijas Stratēģiskās nozīmes preču kontroles komitejai, kura atzina, ka daļai kravā esošajām precēm ir nepieciešama stratēģiskās nozīmes preču tranzīta licence, ko pārvadātājs uzrādīt nevarēja.   
  Par konstatēto pārkāpumu juridiskajai personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Tā izskatīšanas laikā uzņēmuma pilnvarotā persona iesniedza papildus informāciju par kravas saturu. Arī jauniesniegtie dokumenti tika nosūtīti Ārlietu ministrijas Stratēģiskās nozīmes preču kontroles komitejai ar lūgumu sniegt atzinumu, vai uzņēmums nav pārkāpis militāro un dubultā pielietojuma preču pārvietošanas pāri LR robežai kārtību.
  Minētā komisija sniedza atbildi, ka ievestie radiācijas dozimetri ir stratēģiskas nozīmes preces (līdzīgi kā citos gadījumos ieroči, bruņojums, munīcija vai preces, kuras izmantojamas to ražošanā, tāpat preces ar divējādu – gan civilu, gan militāru – lietojumu), kurām nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence. Par pārējām precēm, kas atradās kravā, dokumenti tika uzrādīti.
  Pamatojoties uz stratēģiskās nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu pārkāpšanu, juridiskai personai tika piemērots naudas sods 5000 latu apmērā, konfiscējot kravas daļu, kurā atradās dažāda starojuma dozimetri.
  Konfiscētās mērierīces līdz lēmuma pārsūdzēšanas termiņa beigām atradīsies Silenes muitas kontroles punktā.


30.08.2006.


VID Komunikācijas nodaļa
(tālr.: 7028691; 7028664)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.