Aicina iesniegt piedāvājumus par bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošanu Preiļos, Aglonas ielā 1a, pie Preiļu novada domes Sociālā dienesta.

29.08.2006.


Pamatojoties uz Preiļu novada domes „Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000 Ls” komisijas lēmumu par atkārtotu iepirkuma procedūras veikšanu „Bērnu spēļu un rotaļu laukuma iekārtošana”:


Preiļu novada dome aicina iesniegt piedāvājumus par bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošanu Preiļos, Aglonas ielā 1a, pie Preiļu novada domes Sociālā dienesta (skat. zemes robežu plānu, aptuveni – iekrāsotā teritorija).


Lūgums piedāvājuma aprakstu un rotaļu un atpūtas laukuma skiču projektu, tāmi iesniegt Preiļu novada domē līdz 5.09.2006. Darbu izpildes termiņš – 27.10.2006.


Nosacījumi:
• Izstrādājot projektu – ņemt vērā bērnu intereses un viedokļus.
• Bērniem piemērotas vides radīšana ar iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.
• Atbilstošs bērnu vajadzībām, drošībai.


Paredzamā līgumcena līdz: Ls 9 999 (bez PVN 18%)
 
Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000 Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Sīkāka informācija Preiļu novada domē,
Plānošanas daļā
5322766


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.