Par siltumenerģijas tarifu 2006./2007. gada apkures sezonā

22.08.2006.


  Pamatojoties uz Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes 2006. gada 16. jūnija lēmumu Nr.14, tika apstiprināts siltumenerģijas tarifs 26,80 Ls par 1 MWh (bez PVN) visām siltuma lietotāju grupām. Apstiprinātais tarifs ir noteikts, pamatojoties uz dabas gāzes cenu, kas ir 113,64 Ls/
  Tā kā siltumenerģijas patēriņš turpmāk tiks noteikts ar siltumenerģijas skaitītāju palīdzību, šobrīd notiek intensīvs darbs, lai līdz apkures sezonas sākumam visās mājās, kurās ir centrālā apkure, tiktu uzstādīti siltumskaitītāji. Gribu pievērst uzmanību tam, ka nākamajā apkures sezonā maksa par siltumenerģiju patērētājiem būs atkarīga no mājas tehniskā stāvokļa, no katra mājas īrnieka vai īpašnieka ieguldītā darba un līdzekļiem sava dzīvokļa siltuma ekonomijas jomā. Ja visas ieinteresētās puses šim procesam pievērsīs īpašu uzmanību, maksu par patērēto siltumenerģiju varēsim samazināt.
  SIA „Preiļu saimnieks” šobrīd jau to intensīvi dara, tiek mainīta trase Rēzeknes ielas masīvā, veicam visu katlumāju rekonstrukciju, iepērkam šķeldu, pamatojoties uz maksimāli izdevīgiem noteikumiem, risinām šķeldas transportēšanas jautājumus, uzstādīsim sešus jaunus siltummezglus un sakārtosim esošos.
  Maksa par siltumenerģiju nākošajā sezonā tiks veikta, pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādītājiem. Maksa, ņemot vērā 1m² izcenojumu, tiks pielietota tikai gadījumos, ja siltumenerģijas skaitītājs tehnisku iemeslu dēļ nedarbosies, tiks apzināti sabojāts vai kādu citu iemeslu dēļ nevarēs precīzi noteikt tā rādījumus. Tad maksa par 1m² tiks aprēķināta, ņemot vērā jauno siltumenerģijas tarifu un mājas siltumslodzi, kura katrai mājai ir aprēķināta un zināma.

Jānis Mūrnieks,
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs  

Pēdējās izmaiņas: 22.08.2006.