Īscirtmeta enerģētiskās koksnes plantāciju audzēšanas perspektīvas

22.08.2006.


  Latvijas valsts mežzinātnes institūts ”Silava” sadarbībā ar Zviedrijas Lauksaimniecības Universitāti un citām organizācijām piedalās Ziemeļvalstu Ministru Padomes un Zviedrijas Vides Aģentūras finansētajā projektā ”Short rotation forestry (SRF) on agricultural land and its possibilities for sustainable energy production in a Nordic perspective”.
  Šī projekta uzdevumi ir apzināt faktisko situāciju īscirtmeta enerģētiskās koksnes audzēšanas nozarē pētījumā iesaistītajās valstīs, izstrādāt priekšlikumus normatīvās bāzes pilnveidošanai, lai nodrošinātu enerģētiskās koksnes plantācijām līdzvērtīgus konkurences apstākļus ar citām lauksaimniecības kultūrām, kā arī sagatavot vadlīnijas enerģētiskās koksnes plantāciju apsaimniekošanai atbilstoši vides aizsardzības prasībām un veicinātu plantāciju ainavisko vērtību.
  Augstāk minētais institūts ar anketu palīdzību lūdz noskaidrot sabiedrības un organizāciju viedokli par enerģētiskās kosnes audzēšanas perspektīvām mūsu valstī. Īscirtmeta enerģētiskās kosnes audzēšana varētu būt saistoša  zemes īpašniekiem, kā alternetīva lauksaimnieciskajai ražošanai.
  Plašāka informācija par aptaujas rezultātiem un citi informatīvie materiāli, kas tiks sagatavoti projekta ietvaros, būs pieejami elektroniski LVMI ”Silava” mājas lapā (http://www.silava.lv un http://sludge.silava.lv). Interesenti anketas var saņemt pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.
           

Pēdējās izmaiņas: 22.08.2006.