Līdz 31. augustam var pieteikties bojājumu precizēšanai

22.08.2006.


Līdz 31. augustam var pieteikties bojājumu precizēšanai


  Joprojām ir iespēja pieteikties bojājumu precizēšanai Jūsu saimniecībās, aizpildot LOSP un Zemkopības Ministrijas sagatavotās anketas „Sausuma un karstuma ietekme uz 2006. gada ražu” (stāvoklis uz 1. septembri), “ Ziemas salnu un pavasara – vasaras sausuma nodarīto postījumu apsekošana ilggadīgajiem stādījumiem – 2006”. Aizpildītās anketas ir paredzētas ziņu apkopošanai par zaudējumiem lauksaimniecībā un nekalpo par pamatu tiešai kompensāciju saņemšanai. Lūdzu sekot turpmākajai informācijai. Anketas jāiesniedz līdz 31. augustam pagastu centros vai Preiļu LKC.
  Veidlapas un skaidrojumus varat saņemt pie pagastu lauku konsultantiem Janīnas Bečas –  otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00, tālr.5354623, 9988509, mājās 5354644, Lidijas Veigules – katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00, tālr. 5322513, Preiļu LKC un internetā mājas lapā www.llkc.lv.

Pēdējās izmaiņas: 22.08.2006.