Cīņa ar “algām aploksnēs” VID LRI turpinās.

22.08.2006.Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


Cīņa ar “algām aploksnēs” VID LRI turpinās


  Pateicoties VID Latgales reģionālās iestādes (turpmāk LRI) preventīvajiem jeb profilaktiskajiem pasākumiem š.g. 7 mēnešos, pēc pārrunām ar VID LRI Latgales reģiona 260 darba devējiem, 130 no tiem palielinājuši saviem darbiniekiem atalgojumu par paveikto. VID LRI pauž, ka, pirms VID LRI sāk tematisko pārbaudi vai nodokļu auditu, tiek veikti preventīvie pasākumi. Tādējādi nodokļu maksātājam ir iespēja pašam novērst pārkāpumus savā darbībā, legalizējot darba ņēmējus un viņu algas. Pie preventīvajiem pasākumiem pieder nodokļu maksātāju informēšana par neatbilstībām nodokļu aprēķinos un tālākais dialogs ar uzņēmēju. Šajā laikā darba devējam, ja vien viņš atsaucies uz VID LRI iestādes dialoga aicinājumu un ņēmis vērā ieteikumus, nedraud nekādas sankcijas.
Neliels ieskats VID LRI paveiktajā 7 mēnešu laikā:
• 71 fiziska persona, kura veica nereģistrētu saimniecisko darbību Latgales reģionā pēc uzaicinājuma saņemšanas, kuri tika izsūtīti 339 fiziskām personām reģistrēties kā nodokļu maksātājam, ir reģistrējusies kā NM. Tāpat 35 fiziskās personas pēc uzaicinājuma saņemšanas deklarējušas gūtos ienākumus. Deklarētā ienākumu summa 89720,70 Ls.;
• pašnodarbinātajām personām (125) nosūtīta informācija (atgādinājumi) par reģistrēšanos kā VSAOI (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) veicējiem. Kā rezultātā 14 pašnodarbinātās personas iereģistrējās kā VSAOI veicēji. 30 personām,  kuru ienākumi pārsniedz 1320 Ls gadā arīdzan tika nosūtītas vēstules ar aicinājumu reģistrēties pašnodarbināto statusā;
• VID LRI aktīvi organizē izglītojošos pasākumus par aktuālajām problēmām saistībā ar nelegālo nodarbinātību un “algām aploksnēs”, t.i., NM organizēto semināru skaits 7 mēnešu laikā jau sasniedzis 246. Savukārt, reģionālajos un vietējos laikrakstos publicētas 14 publikācijas, lai informētu un izglītotu NM.
         Atkārtoti vēlamies uzsvērt, saņemot algu «aploksnē», zaudē ne tikai valsts budžets, bet arī algas saņēmējs, jo slimības vai darba zaudējuma gadījumā sociālās garantijas netiks saņemtas. Tālab iedzīvotājiem, kuriem rūp sava un valsts labklājība, vajadzētu būt tālredzīgiem, uzņēmīgiem un aktīvāk ziņot par darba devējiem, kas algas izmaksā aploksnēs. Informāciju var sniegt zvanot pa VID Latgales reģionālās iestādes tālruni 5406224 vai vēršoties personīgi VID Latgales reģionālajā iestādē.


 


22.08.2006.     
Evija Lejiņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.