Preiļu NVO centra komanda Latvijas Kopienu sporta spēlēs izcīna 2. vietu

22.08.2006.


  Preiļu komanda cīnās varonīgi!


  19. augustā  Preiļu NVO centra komanda 11 cilvēku sastāvā piedalījās 1.Latvijas kopienu spēlēs, kuras notika Višķu estrādē gleznainajā Višķu ezera krastā.
  Kopienu netradicionālās spēles organizēja Daugavpils rajona partnerība sadarbībā ar Daugavpils rajona padomi un Daugavpils rajona kopienām.
  Spēļu mērķis: ar netradicionālajām kopienu spēlēm veicināt pozitīvo kopā nākšanas un darbošanās ideju, neparastā veidā parādot kopienu iniciatīvas būtību – cilvēks palīdz cilvēkam, popularizējot vietējo kopienu veidošanos Latvijā un pieredzes apmaiņu starp vietējām partnerībām, kuras veidojot sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, un uzņēmējiem, risina vietējai attīstībai nozīmīgus jautājumus.
Spēlēs piedalījās 21 komanda no dažādām Latvijas nevalstiskajām organizācijām. Kopējais dalībnieku skaits tuvojās trim simtiem.
  Karstā saule netraucēja  Preiļu komandai ar nosaukumu „Bez aira” veiksmīgi startēt visās disciplīnās, pārbaudīt savus spēkus slapjajā dvieļbolā  (ūdens izgriešana no slapja dvieļa un svēršana), ziloņu cīnās, jautrajās un tūrisma stafetēs, kā arī zvejnieka zābaka mešanā.
  Arī komandu līdzjutēji bija lieliska iespēja atbalstīt savas komandas pelnot tām papildus punktus. Līdzjutēji varēja izpausties dziedot latgaliešu dziesmas un dejojot tautas dejas
Komandas „Bez aira” devīze bija „Vari?  Vari!?  Varu!!!”  šie vārdi kopā ar Preiļu pilsētas ģerboni – melno kraukli – rotāja komandas formu – baltos krekliņus.
  Komandai bija jāsagatavo arī mājas darbs. Preiļu komanda vienojās kopējā veikumā – rāceņa raušanā, kas ļoti uzjautrināja spēļu dalībniekus.
  Komanda „Bez aira’ kuru veidoja pārstāvji no Aglonas pagasta biedrības „Neaizmirstulēm”, Preiļu novada invalīdu biedrības, Rožupes sabiedriskā centra, Preiļu Sieviešu kluba un Preiļu NVO centra ar ļoti labiem rezultātiem iekļuva godpilnajā 2. vietā, tādejādi saņemot spēļu karogu un tiesības (arī pienākumu) rīkot nākamās Latvijas kopienu sporta spēles,  2007. gadā Preiļos.
Visas dienas laikā stadionā valdīja patīkama gaisotne, darbīgums, skanēja mūzika, smiekli un jautrība.
Sakām lielu paldies organizatoriem!! 
 


Marta Vaivode, Preiļu NVO centra komandas jaunākā dalībniece
 


Sporta spēļu fotogalerija

Pēdējās izmaiņas: 22.08.2006.