Tikšanās ar Ainažu senioriem

21.08.2006.


  Viens no Preiļu novada Pensionāru biedrības (PB) darbības pamatmērķiem ir sadarbība ar citām pensionāru organizācijām, lai iepazītos ar to darba pieredzi un paplašinātu sadarbības partneru loku. Šī mērķa īstenošanai PB valde organizē gan pieredzes apmaiņas braucienus, gan iepazīstina interesentus ar mūsu PB aktivitātēm.
  Kārtējā tikšanās, šoreiz pēc Ainažu pilsētas pensionāru darba vadītājas Aijas Šmites lūguma, tika noorganizēta 16. augustā.
  Lai Ainažu seniori gūtu plašāku ieskatu par Preiļiem, tikšanos sākām ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja apmeklējumu. Tur viņus laipni uzņēma muzeja speciāliste Natālija Pīzele. Viņa, izmantojot ekspozīcijas „Preiļi gadsimtu spoguļos” materiālus, sniedza izsmeļošu informāciju par Preiļu vēsturi un tagadni. Ar muzeja apmeklējumu mūsu viesi bija ļoti apmierināti.
  Ar lielu interesi viņi apskatīja arī Preiļu Romas katoļu baznīcu.
  Pēc tam Sociālās dienesta Dienas centrā viesi pēc garā nogurdinošā ceļa varēja atpūsties, iebaudot mūsu sarūpēto cienastu, ko papildināja Ainažu garšīgais kliņģeris un smaržīgā kafija, un klausoties mūsu senioru vokālā ansambļa dziedātās dziesmas.
  Tikšanās gaitā, kas noritēja ļoti sirsnīgā gaisotnē, viesi tika iepazīstināti ar mūsu PB veikumu, bet Aija Šmite pastāstīja par Ainažu pensionāru kluba aktivitātēm.
  Šāda pieredzes un informācijas apmaiņa rosinās jaunām aktivitātēm gan mūs, gan Ainažu seniorus.
  Mēs šķīrāmies kā seni draugi, cerot uz jaunu tikšanos un draudzīgu sadarbību.
  Sirsnīgi pateicamies par atsaucību Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbiniekiem un Preiļu Romas katoļu draudzes dekānam Jānim Stepiņam. Mīļš paldies visiem, kas palīdzēja sagatavot šo tikšanos un līdzdarbojās tās norisē.

Irēna Timošenko,
Preiļu novada PB valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 21.08.2006.