Uzaicina iesniegt piedāvājumus gājēju ietves bruģa seguma izbūvei no parka vārtiem līdz ieejas laukumam uz kapelu.

14.08.2006.


  Preiļu novada dome uzaicina iesniegt piedāvājumus gājēju ietves bruģa seguma izbūvei no parka vārtiem līdz ieejas laukumam uz kapelu. Apjoms apmēram 145m2, paredzamā līguma cena apmēram Ls 3070,00 ar PVN 18%.

Pēdējās izmaiņas: 14.08.2006.