Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Konsultanta – eksperta pieaicināšana” projekta “Preiļu NVO centra un tā dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ESF projektu sagatavošanai” aktivitāšu realizēšanai.

10.08.2006.


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu Konsultanta eksperta pieaicināšana projekta Preiļu NVO centra un tā dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ESF projektu sagatavošanai aktivitāšu realizēšanai.


1. Pasūtītāja nosaukums: Biedrība Preiļu NVO centrs


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Brīvības iela 7, Latvija, LV-5301
T
ālruņi: + 371-5321603, fakss + 371-5321603


2. Identifikācijas Nr.: Biedrības Preiļu NVO centra valdes sēdes protokols Nr.4


3. Iepirkuma priekšmets: Konsultanta/eksperta pieaicināšana.


4. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


5. Informācija par uzvarētāju


Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls (bez PVN)


Valdis Kudiņš


Rēzeknes 32 9


Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


12006. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: ——


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 9.08.2006.


Ziņas sagatavoja: Preiļu NVO centra direktore Ineta Liepniece
T
ālrunis: 5321603

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2006.