VID informē. Cīņa ar viltotām un pirātiskām precēm

10.08.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335; e-pasts: Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒCīņa ar viltotām un pirātiskām precēm


       Augsto tehnoloģiju, preču zīmju un informācijas laikmetā intelektuālais īpašums var būt komersanta lielākā vērtība. Šo vērtību aizsargāšana un veiksmīga pārvaldīšana kļūst arvien nozīmīgāka. Viltotu preču un pirātisko preču realizācija nodara nopietnus zaudējumus ražotājiem, tirgotājiem un citiem tiesību subjektiem, kas ievēro likumus, kā arī maldina un dažos gadījumos pat apdraud patērētāju veselību un drošību. Šādas preces nedrīkst laist apgrozībā, un ir jāpiemēro pasākumi, lai efektīvi apkarotu šīs pretlikumīgās darbības, neierobežojot likumīgo tirdzniecību. Visu pasākumu kopumu, kas tiek veikti šajā jomā, sauc par intelektuālā īpašuma aizsardzību.
  Bieži vien patērētāji jautā, ar ko atšķiras viltotas preces no pirātiskām precēm. “Viltotas preces”- preces, ieskaitot to iepakojumu, uz kurām bez atļaujas ir norādīta preču zīme, kas pilnīgi atbilst likumīgi reģistrētai preču zīmei. Savukārt, “Pirātiskās preces”- preces, kas ir kopijas vai ietver atsevišķas kopijas, kas ir izgatavotas bez autortiesību vai blakustiesību, vai dizaina tiesību īpašnieka atļaujas. Šādas preces nedrīkst pārvietot pāri ES robežai.
  Cīņa pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem nav mazāk svarīga kā citu noziegumu apkarošana, jo, strauji attīstoties tehnoloģijām, strauji attīstās arī ar tām saistītie noziegumi. Tādēļ, ja ir aizdomas, ka tiek pārvadātas viltotas vai pirātiskas preces, muitas iestādes ir tiesīgas pārtraukt minēto preču izlaišanu t.sk. aizturot tās, un izņemt preču paraugus tehniskās ekspertīzes veikšanai. Ja ir pierādīts, ka preču pārvadātāji ir pārkāpuši intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību normas, muitas iestāde veic preču iznīcināšanu, piedaloties (pēc nepieciešamības) preču deklarētāja pārstāvim un citiem speciālistiem (ekspertiem). Preču iznīcināšana tiek dokumentēta, sastādot preču iznīcināšanas aktu. Papildus pārvadātājiem tiek uzlikts sods saskaņā ar Administratīvā Pārkāpuma kodeksa normām.
  Atgādinām ceļotājiem, ka intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi netiek piemēroti attiecībā uz ceļotāju personiskajā bagāžā pārvadāmajām precēm, ja tajā atrodas nekomerciālas preces, kuru vērtība atbilst noteiktajai beznodokļu summai – 175 eiro, un nekas nenorāda uz to, ka šādas preces ir paredzētas tirdzniecībai.
       Sīkāku informāciju varat iegūt VID mājas lapā www.vid.gov.lv/Muita /Intelektuālā īpašuma aizsardzība, kā arī VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes Konsultāciju daļā, Rīgas ielā 4/6, Daugavpilī, 101.kab., tālr.5406292, 5406251.


 


08.08.2006.       
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.