Preiļu novada 2006. gada čempionāta pludiņmakšķerēšanā nolikums

09.08.2006.


Preiļu novada 2006. gada čempionāta pludiņmakšķerēšanā
NOLIKUMS


1. Mērķis un uzdevumi:
· Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīga dzīvesveida saturīgas atpūtas līdzekli;
· Noteikt labākos pludiņmakšķerēšanas speciālistus gan komandu, gan individuālajā vērtējumā;
· Dot iespēju gan novada, gan citiem dalībniekiem izjust makšķerēšanas prieku.

2. Laiks un vieta:
· Sacensības notiks 2006. gada 27. augustā Preiļu parka dīķī;
· Pulcēšanās un reģistrēšanās līdz plkst. 7.45 pie zirgu staļļa, sacensību sākums plkst. 8.00.

3. Vadība:
· Sacensības organizē Preiļu novada dome, sacensību galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis.

4. Dalībnieki:
· Sacensībās var piedalīties komandas, kuras sastāvā ir 3 dalībnieki neatkarīgi no dzimuma un vecuma;
· Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, komandas nosaukums un derīgas makšķernieku kartes numurs.

5. Sacensību noteikumi:
· Sacensības notiks trīs sektoros, no katras komandas pa vienam dalībniekam katrā sektorā atkarībā no vietas pieteikumā;
· Sacensību ilgums 4 stundas (līdz plkst. 12.00.);
· Dalībnieki nedrīkst atrasties viens no otra tuvāk par 5 m;
· Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. Sacensību beigās makšķernieki zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodot tiesnesim;
· Dalībnieks pats ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu.

6. Uzvarētāja noteikšana:
· Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars. Par uzvarētāju komandu kļūst tā komanda, kurai lielāks noķerto zivju kopsvars.

7. Apbalvošana:
· Labākās 3 komandas apbalvo ar diplomiem un vērtīgām balvām;
· Individuālajā vērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām;
· Ar pārsteiguma balvām tiek apbalvoti lielākās un mazākās zivs īpašnieki.

8. Finansiālie noteikumi:
· Dalībnieka dalības maksa ir 2 Ls;
· Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem un vecuma pensionāriem dalības maksa ir 1 Ls.


Kontakttālrunis: L. Valdonis 29556446

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2006.