Preiļu novada 2006. gada čempionāta pludmales volejbolā nolikums

09.08.2006.


Preiļu novada 2006. gada čempionāta pludmales volejbolā
NOLIKUMS


1. Mērķis un uzdevumi:
· Popularizēt pludmales volejbolu Preiļu novadā;
· Pievērst novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam;
· Noskaidrot labākās komandas pludmales volejbolā.

2. Laiks un vieta:
· Sacensības notiks 2006. gada 20. augustā plkst. 10.00.;
· Spēles notiks 2 laukumos- Mežsētās un pie Preiļu parka dīķa.

3. Vadība:
· Volejbola čempionātu organizē Preiļu novada dome. Galvenais tiesnesis Leunīds Valdonis, galvenā sekretāre Zoja Jakimova.

4. Dalībnieki:
· Preiļu novada pludmales volejbola čempionātā drīkst piedalīties uzņēmumu, iestāžu, kā arī domubiedru komanda, kura ievēro šī nolikuma noteikumus;
· Preiļu novada čempionātā atļauts piedalīties rajona citu novadu vai pagastu komandām, kā arī ciemiņiem no citiem rajoniem.
· Komandā spēlē 4 dalībnieki ( 3 vīrieši + 1 sieviete).

5. Čempionāta reglaments:
· Atkarībā no komandu skaita tās tiks sadalītas 2 apakšgrupās vai ja komandu skaits nepārsniegs astoņas, tad spēles norisināsies vienā riņķī;
· Katras apakšgrupas 2 labākās komandas izspēlē krustu, uzvarētāji noskaidro 1. vietas, zaudētāji 3. vietas ieguvējus;
· Spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem (par seta garumu vienojas komandu pārstāvji turnīra sākumā).

6. Apbalvošana:
· 1.- 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām. Komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar balvām.
· Turnīra katra dalībkomanda saņem gandarījuma balvu.

7. Finansiālie noteikumi:
· Visi ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandu dalības maksas: 12 Ls un Preiļu novada domes līdzfinansējuma;
· Samaksu var veikt skaidrā naudā un ar pārskaitījumu ( konta nr. LV08UNLA0026000130630 SEB Latvijas Unibanka Preiļu filiāle).

8. Speciālie noteikumi:
· Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.Kontakttelefoni:
L. Valdonis 29556446
Z. Jakimova 26819853


 

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2006.