VID aicina nodokļu maksātājus izmantot savas tiesības

07.08.2006.Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


VID aicina nodokļu maksātājus izmantot savas tiesības 


  Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) cenšas radīt nodokļu maksātājiem pēc iespējas labvēlīgāku vidi godīgai un labprātīgai nodokļu saistību izpildei.  VID ir izstrādājis informatīvu materiālu klientorientētas pieejas nodrošināšanā nodokļu administrēšanas jautājumos, kura mērķis  ir mazināt birokrātiskos šķēršļus dažādu pakalpojumu saņemšanai no nodokļu administrācijas.  Dokuments ir informatīvs materiāls nodokļu maksātājam par to, ko piedāvā nodokļu maksātājam VID. 
Atgādinām, ka īstenojot normatīvajos aktos noteiktās tiesības, nodokļu maksātājs VID var:
– saņemt konsultācijas un informāciju par nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem;
– iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu un nodevu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību,
– iepazīties ar nodokļu un nodevu aprēķinu pārbaudes aktiem un pārskatiem, kas attiecas uz nodokļu maksātāju;
– iesniegt nodokļu administrācijai pieteikumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, deklarācijas labojumu vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējumu;
– saņemt pārmaksāto nodokļu summas saskaņā ar attiecīgiem nodokļu likumiem;
– saņemt nodokļu administrācijas nepareizi piedzīto maksājumu summas;
– saņemt nodokļu (nodevu) maksāšanas termiņa pagarināšanu;
– saņemt izziņas par nodokļu maksātāja aprēķinātiem un samaksātiem nodokļiem un nodevām;
– izteikt pretenzijas un iebildumus par VID darbu, kā arī apstrīdēt (pārsūdzēt) nodokļu administrācijas lēmumus.
   Ja rodas neskaidrības nodokļu un nodevu normatīvo aktu piemērošanā, ja vēlaties izprast jautājumu vai saņemt konsultāciju par nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, var vērsties attiecīgās VID teritoriālās iestādes nodaļā Nodokļu maksātāju konsultāciju daļā – juridiskās personas atbilstoši juridiskajai adresei, fiziskās personas – atbilstoši dzīvesvietas adresei.
    Ar VID teritoriālo iestāžu nodaļu adresēm, kontakttālruņiem un e-pasta adresēm, neskaidrībām un ar sīkāku informāciju par iepriekš minētajām lietām var iepazīties VID interneta mājas lapā www.vid.gov.lv, vai, piezvanot uz VID Informatīvo tālruni nodokļu administrēšanas jautājumos 7211011.


VID LRI Birojs
04.08.2006.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.