Biznesa koordinācijas un attīstības centrs sadarbībā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatoru turpina aprīlī iesākto projekta realizāciju „Inovatīvu projektu izstrādāšana, ieviešana un attīstība Latvijas un Lietuvas mazajos un vidējos u

02.08.2006.

      


  Preiļu novada domes Biznesa koordinācijas un attīstības centrs sadarbībā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatoru turpina aprīlī iesākto projekta realizāciju „Inovatīvu projektu izstrādāšana, ieviešana un attīstība Latvijas un Lietuvas mazajos un vidējos uzņēmumos”.


  26. – 30. jūnijs. Preiļu novada un Ignalinas atomelektrostacijas reģiona uzņēmuma īpašniekiem un vadošajiem darbiniekiem, kā arī potenciālajiem uzņēmējiem Valmieras rajona „Dikļos”, Dikļu pilī, projekta ietvaros tika organizēti inovāciju menedžmenta kursi, kuri ietvēra interaktīvu biznesa organizācijas komandu spēli internetā, tiešraidē ar ASV. Spēles rezultātā dalībniekiem tika dota iespēja papildināt savas uzņēmuma vadības, uzņēmuma finansu vadības, tirgus izpētes, marketinga, reklāmas, uzņēmuma attīstības un produktu attīstības prasmes. Lai noorganizētu šos kursus tika aicināti papildspēki no Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācību studiju centra – centra direktors, profesors Atis Kapenieks, Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekonomikas fakultātes mg.oec., lektore, SOCRATES/ERASMUS koordinatore Vineta Tetere, Zīmes fonda direktors, Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Komisijas programmas e-Twinning vadītājs, elektroniskās mūzikas komponists, Mg ing.sc. Armands Strazds. Beidzot spēli tika apkopoti rezultāti un veiksmīgākie virtuālie uzņēmumi tika apbalvoti. Šajās piecās pavadītajās dienās, skaistā vietā, kopā ar burvīgajiem pasniedzējiem neviena prāts nepalika vienaldzīgs. Spēle dalībniekus bija aizrāvusi tik tālu, ka dažiem nācās pavadīt negulētas naktis plānojot sava virtuālā uzņēmuma attīstību.


  11. un 12. jūlijā norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu. Savukārt no 18. līdz 19. jūlijam Lietuvas partneri apmeklēja Latviju. Brauciena norises gaitā tika apmeklēti Ignalinas atomelektrostacijas reģionā un Latgales reģionā strādājošie mazie un vidējie uzņēmumi, kas pārstāv dažādas Latvijas un Lietuvas tautsaimniecību nozares. Brauciena rezultātā dalībniekiem tika dota iespēja izpētīt uzņēmējdarbības specifiku Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā, veidot jaunus biznesa kontaktus, kuri nodrošina nākotnē  gan kopīgu, gan atsevišķu biznesa ideju attīstību.


Kontaktinformācija:
Sanita Bogdanova
Preiļu novada domes realizētā
Projekta  „EDIP”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Telefons: +3715951737
E-pasts: sanita@pvg.edu.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.