VID informē “Mājas dzīvnieki uz robežas”

01.08.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ
Mājas dzīvnieki uz robežas


      Vasaras vidū, kad atvaļinājumu sezona pašā plaukumā, aktuāls ir jautājums par mājas dzīvnieku pārvadājumiem gan starp ES dalībvalstīm, gan  ievedot tos no trešajām valstīm. Saskaņā ar Eiropas likumdošanas aktiem par mājas dzīvniekiem ir uzskatāmi dzīvnieki, kuri ir kopā ar saviem īpašniekiem un kurus nav paredzēts pārdot vai nodot citiem īpašniekiem, kā arī to skaits nepārsniedz  5 gabalus. Tie ir: suņi, kaķi, mājas (istabas) seski, bezmugurkaulnieki (izņemot bites un vēžveidīgos), dekoratīvās tropu zivis, abinieki, reptilijas,visas putnu sugas (izņemot mājputnus), grauzēji un truši.


Ja pārvieto mājdzīvniekus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad:
– dzīvniekam jābūt identificētam (skaidri salasāms tetovējumam vai mikročipam) un pasei, kuru izdevis kompetentas iestādes pilnvarots veterinārārsts un kurā apstiprināta derīga vakcinācija pret trakumsērgu, kas izdarīta vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas vai revakcinācijas;
– ja privātpersona vēlas pārvietot suni, kaķi vai mājas (istabas) sesku uz Zviedriju, Īriju vai Lielbritāniju, tad pēc vakcinācijas ir nepieciešams veikt trakumsērgas neitralizējošu antivielu titrēšanu. Šajās valstīs aizliegts ievest mājas dzīvniekus, kuri nav vakcinēti un tiem nav noteikts trakumsērgas neitralizācijas antivielu titrs;
– ja privātpersona vēlas pārvietot mājas dzīvniekus (suņus, kaķus u.c.), kuri ir jaunāki par trim mēnešiem un tie nav vakcinēti pret trakumsērgu, tad šos dzīvniekus drīkst ievest tikai kopā ar māti, no kuras tie ir atkarīgi, un tie nav bijuši kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem. Mātei ir jābūt izpildītiem visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem.


Ja mājas dzīvniekus ieved no trešajām valstīm, tad:
– mājas dzīvniekiem jābūt identificētiem (tetovējums vai mikročips);
– jābūt vakcinētiem (revakcinētiem) pret trakumsērgu;
– jābūt izpildītam neitralizācijas antivielu titrēšanas testam vismaz 30 dienas pēc vakcinācijas un trīs mēnešus pirms pārvietošanas;
– līdzi jābūt trešās valsts kompetentās institūcijas pilnvarota veterinārārsta izdotam veselību apliecinošam dokumentam – sertifikātam un dzīvnieka identifikācijas dokumentiem.
Ievedot no trešajām valstīm bezmugurkaulniekus (izņemot bites un vēžveidīgos), dekoratīvās tropu zivis, abiniekus, reptiļus, visas putnu sugas (izņemot mājputnus), grauzējus un trušus, tiem līdzi jābūt attiecīgās trešās valsts kompetentās institūcijas pilnvarota veterinārārsta izdotam dokumentam, kurš apliecina dzīvnieka veselības stāvokli.


      Mājas dzīvnieku, kuru pastāvīgā uzturēšanās vieta ir kāda ES dalībvalsts, atpakaļievešanai no trešajām valstīm nepieciešams:
– tos identificēt (tetovējums vai mikročips);
– veterinārais sertifikāts, kuru izdevis attiecīgās trešās valsts veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts;
– Eiropas Savienības izsniegta mājdzīvnieku pase;
– noteikts neitralizācijas antivielu titrēšanas tests vismaz 30 dienas pēc vakcinācijas un trīs mēnešus pirms pārvietošanas


  ES izcelsmes mājas dzīvnieku pārvietošana pāri ES robežai ir atļauta tikai ar jaunā parauga pasēm.  Līdz 2004.gada maijam Latvijā izdotās dzīvnieku pases (gaiši zilā krāsā) ir derīgas tikai dzīvnieku pārvietošanai Latvijas teritorijā.
   Ja uz robežas rodas problēmas, piemēram, nav atbilstošu dokumentu, nav veiktas nepieciešamās vakcīnas, vai arī ir radušās šaubas par dzīvnieka veselības stāvokli utt., muitas amatpersonas pēc konsultēšanās ar veterinārā dienesta kompetentiem speciālistiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pieņem lēmumu:
– nosūtīt dzīvnieku atpakaļ uz izcelsmes valsti vai
– izolēt dzīvnieku Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā (visus ar izolēšanu saistītos izdevumus sedz dzīvnieka īpašnieks) vai
– likvidēt dzīvniekus bez finansiālas kompensācijas, ja to izolācija karantīnā vai nosūtīšana atpakaļ nav iespējama.


Nesagādāsim sev un saviem četrkājainajiem draugiem problēmas. Ievērosim kārtību, kāda paredzēta saskaņā ar ES likumdošanu. Sīkāku informāciju var saņemt VID LRI Muitas konsultāciju daļā  (Daugavpils, Rīgas iela 4/6, 101.kabinets,  tālr. 54 06251, 54 06292).


28.07.2006.
                                                                                                                                                                       Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.