Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Basketbola grozu iegāde strītbola laukuma aprīkošanai”

31.07.2006.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome, Interreg IIIA projekts SIII – 068 „Latvijas – Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un ielas basketbola turnīru organizēšana”


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome, 2006/14Ie
  
3. Iepirkuma priekšmets: Desmit basketbola grozu iegāde strītbola laukuma aprīkošanai


4. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls (bez PVN)


SIA Rantzows sport


Kalnciema 40d, Rīga, LV-1046


4127,09


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  31.jūlijs 2006.gads

Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 31.07.2006.