Preiļu novada dome īstenos ESF līdzfinansēto projektu „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai

13.10.2006.

     


Laika posmā no 1.06.2006 līdz 31.01.2007 Preiļu novada dome īstenos ESF līdzfinansēto projektu Nr. VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2./0008/3 „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai”.


Projekta vispārējais mērķis ir veikt detalizētu darba tirgus situācijas un attīstības scenārija izpēti, kā arī dažādu to ietekmējošo faktoru izpēti, nodrošināt analītisko bāzi pamatotu lēmumu pieņemšanai visos līmeņos, efektīvas nodarbinātības politikas izstrādei un ieviešanai.


Projekta tiešā mērķa ietvaros paredzēts izstrādāt pētījumu „Darba tirgus izpēte Preiļu novada attīstībai”, kurš paredz esošās situācijas analīzi un rīcības programmu nodarbinātības pilnveidošanai Preiļu novadā ar īstermiņa, ilgtermiņa un vidēja termiņa jautājumu risināšanu.


Preiļu novada dome ir veikusi cenu aptauju par minētā pētījuma veikšanu un 26.07.2006 noslēgts līgums ar SIA „Konsultanti”, līgumcena 13 000Ls (bez PVN 18%).


Projektā iesaistīti sadarbības partneri: Valsts Nodarbinātības aģentūras Preiļu nodaļa, Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs, Preiļu rajona padome.


Papildus informācija Preiļu novada domē
Kontaktpersona: Z. Erts
5322766

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.