Zemkopības ministrs informē lauksaimnieku pārstāvjus, kā tiek risināts jautājums par kompensācijām.

26.07.2006.

Zemkopības ministrs informē lauksaimnieku pārstāvjus, kā tiek risināts jautājums par kompensācijām


  19. jūlijā Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē zemkopības ministrs Mārtiņš Roze tās dalībniekus informēja, kā tiek risināts jautājums par kompensācijām lauksaimniekiem par salā cietušajām ziemāju platībām.


  M.Roze norādīja, ka Zemkopības ministrija (ZM) šā gada 30. maijā ir iesniegusi Ministru kabinetam (MK) informatīvo ziņojumu „Par bojā gājušajiem ziemājiem 2006. gada pavasarī” un protokollēmumu ar uzdevumu Finanšu ministrijai (FM) no apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt 850 000 latu, lai segtu izdevumus lauksaimniekiem par bojā gājušajiem ziemājiem. Savukārt 11. jūlija MK sēdē tika izskatīts un pieņemts zināšanai precizētais ZM informatīvais ziņojums.
Zemkopības ministrs LOSP pārstāvjus informēja, ka FM savā atzinumā norādījusi, ka apakšprogrammā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pieejamais līdzekļu atlikums nav pietiekams, lai segtu šos izdevumus lauksaimniekiem.


  Tomēr iespējas izmaksāt kompensācijas par bojā gājušajiem ziemājiem tiks izskatītas MK vienlaikus ar priekšlikumiem par grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam”. „Jautājumu par kompensācijām lauksaimniekiem par bojā gājušajiem ziemājiem kopā ar informāciju par karstuma un sausuma sekām mēs izvirzīsim budžeta grozījumiem kā prioritāti,” uzsvēra zemkopības ministrs.


  „Lai turpmāk izvairītos no situācijas, kad zaudējumi par dažādām laika apstākļu radītām problēmām tiek segti bez noteiktas kārtības, ZM strādā pie lauksaimniecības risku vadības sistēmas koncepcijas, kuras projektu paredzēts iesniegt MK līdz šā gada 1. septembrim un kuras mērķis ir ieviest efektīvu sistēmu, kas nodrošinātu lauksaimniecības ražošanas risku radīto zaudējumu kompensēšanu,” LOSP pārstāvju sapulcē norādīja Mārtiņš Roze.


  Tā kā jebkurš nacionālais atbalsts ir saskaņojams ar Eiropas Savienību, ZM gatavo arī pārskatu Eiropas Komisijai (EK) par lauksaimniecībā nodarītajiem zaudējumiem un paredzamo kompensācijas atbalstu par salā cietušajām ziemāju platībām un sausuma ietekmi uz kultūraugu ražu, lai jau laicīgi informētu EK par izveidojušos situāciju lauksaimniecībā Latvijā.


___________________________
Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājas vietniece
tālrunis: 7027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 26.07.2006.