Projekta „Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionāta un ielas basketbola turnīru organizēšana

25.07.2006.


 Preiļu novada dome / Reģ. nr. 90000065720/, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV – 5301/ paziņo, ka ES Interreg III A programmas projekta Nr. SIII-068 „Latvijas-Lietuvas pārrobežu basketbola čempionāta un ielas basketbola turnīru organizēšana” ietvaros tiks veikta strītbola laukumu / 640 m2/ aprīkošana – iegādāti 10 /desmit/  basketbola grozi /grozu konstrukciju izturība ne mazāk par 120 kg/, paredzamā līgumcena 2977,98 LVL/bez PVN18%/.Papildus informācijai griezties pie:
 Preiļu novada domes Plānošanas daļas vadītāja, projekta koordinatora:  Zigmāra Erta, tālr. 5322766, e-pasts: zigmars.erts@preili.lv
Preiļu novada domes projektu vadītājas, projekta kontaktpersonas Sanitas Meļko, tālr. 53 22766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.