Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Bruģa seguma ieklāšana pie Preiļu novada domes Sociālā dienesta”

25.07.2006.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome 2006/13Ie


3. Iepirkuma priekšmets: Bruģa seguma ieklāšana pie Preiļu novada domes Sociālā dienesta


4. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


5. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls (bez PVN)


SIA Latspas


Cietokšņa 42a, Daugavpils LV-5403


3911,586. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 24.jūnijs 2006.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


 Tālrunis: 5307322


 


 

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2006.