Nākamgad Paziņojumus par sociālās apdrošināšanas konta stāvokli vairs neizsūtīs

24.07.2006.

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka šogad Paziņojumus par sociālās apdrošināšanas konta stāvokli saņems 1,1 miljons sociāli apdrošināto personu (22,45 tūkstoši ir atteikušies no Paziņojuma saņemšanas), tai skaitā 1,05 miljoniem sociāli apdrošināto personu tos izsūtīs pa pastu, bet vairāk nekā 20 tūkstošiem – elektroniski. Sakarā ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” turpmāk – sākot ar 2007.gadu – VSAA Paziņojumus vairs neizsūtīs. Paziņojumi nebūs pieejami arī personām, kas reģistrējušās to saņemšanai elektroniski.


Kādēļ bija nepieciešamas šīs izmaiņas?
• Paziņojums ir tikai informatīvs materiāls un tas bija nepieciešams pirmos gadus pēc tam, kad tika ieviesta personificētā uzskaites sistēma, lai cilvēkiem parādītu, ka sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmērs un pieejamība ir atkarīga no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.
• Paziņojums nav izmantojams iesniegšanai valsts un pašvaldības iestādes un komercsabiedrībās (piemēram, bankās kredīta saņemšanai). Tam ir nepieciešama VSAA Izziņu Par apdrošinātās personas iemaksām.
• Nav iespējams pilnībā nodrošināt personas datu (informācijas par personas ienākumiem) aizsardzību – ir mainījušās adreses, un daļa Paziņojumu nesasniedza adresātu vai nonāca pie citām personām;
• VSAA sadarbībā ar “Data serviss” 2005.gadā veiktais “VSAA klientu apmierinātības pētījums” parādīja, ka 42% respondentu paziņojumos ietverto informāciju uzskata par nesvarīgu, 20% – vispār neiepazīstas ar paziņojumā ietverto informāciju.


  Konta paziņojuma vietā –izziņa
  Izziņu Par apdrošinātās personas iemaksām (par jebkuru laika periodu kopš 1996.gada) ikviens var pieprasīt un saņemt bez maksas jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā (http://www.vsaa.lv/nodalas), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (arī pilnvaru, ja ziņas tiek pieprasītas par citu personu). Izziņā ietvertā informācija būs daudz plašāka nekā konta paziņojumā: tajā par izvēlēto periodu būs uzrādīti kopējie ienākumi, iemaksu objekts, iemaksu likme, aprēķinātais iemaksu apmērs, 1.pensiju līmeņa pievienotais kapitāls, uzkrātais pensiju kapitāls, maksājumu veicēji.


  Pat ja Izziņa nav nepieciešama kredīta noformēšanai vai iesniegšanai valsts vai pašvaldības iestādēs, VSAA ikvienam iesaka to pieprasīt, lai uzzinātu, piemēram, vai darba devēji ir snieguši pareizu informāciju par ienākumiem, sociālās apdrošināšanas iemaksām, darba attiecību pārtraukšanu u.c. Tādejādi VSAA varēs operatīvāk novērst problēmas, ja darba devējs būs sniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju.


  VSAA tāpat kā līdz šim turpinās izsūtīt:
1. Informāciju par pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (ja tādas būs), lai, iesniedzot iesniegumu konta paziņojumā norādītajā VSAA nodaļā, pārmaksātās iemaksas varētu pieprasīt un atgūt (trīs gadu laika no pārmaksāto iemaksu konstatēšanas).
2. Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojumu par algas nodokli.
 Lai informētu klientus par ieturēto ienākuma nodokli no iepriekšējā gadā izmaksātajām pensijām, slimības pabalstiem vai atmaksātām pārmaksātajām iemaksām, šos paziņojumus nosūta pensionāriem, kuru pensijas summa gadā ir lielāka par 1200 latiem; personām, kurām gada laikā tiek izmaksāti slimības pabalsti; personām, kurām atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
3. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem:
– Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu ar skaidrojumu;
– Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka un ieguldījumu plāna izvēles reģistrāciju;
– Konta izraksta skaidrojumu;
– Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli;
– Par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu.Papildu informācijai:
VSAA Kontaktu centrs: +371 8001015
vsaa@vsaa.lv
www.vsaa.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.