Paziņojums saimniecībām, kuras nodarbojas ar piena lopkopību

20.07.2006.


  Iesniegums par pārraudzībā esošām govīm, kurām aprēķināts ražības indekss, jāiesniedz Lauku Atbalsta Dienestā līdz 2006. gada 1.augustam.
  Veidlapas var saņemt LAD vai pie  pagastu lauku attīstības speciālistiem pagastu centros.


             


 


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2006.