Izmaiņas lauku attīstības plānā

20.07.2006.


IZMAIŅAS LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNĀ.


(Apstiprinātas MK sēdē 11.07.06., protokols Nr.37)Priekšlaicīgā pensionēšanās


Mainīti pārņēmēja saimniecības dzīvotspējas nosacījumi. Ekonomiskās dzīvotspējas kritērijs ir saimniecības pozitīvās naudas plūsmas nodrošināšana un pārņemtās saimniecības vai saimniecības daļas neto apgrozījuma jeb saimnieciskās darbības ieņēmumu pieaugums trīs gadu laikā pēc iesnieguma apstiprināšanas vismaz par 10 %, ja iepriekšējā noslēgtā gada neto apgrozījums ir līdz 10 000 Ls. 7% -, ja no 10 000 Ls līdz 50 000 Ls, un 5% – virs 50 000 Ls.Standartu sasniegšana


Tagad piena mājas platība, par kuru var saņemt kompensāciju, būs atkarīga no dzīvnieku skaita.


Optimālā piena mājas platība
 

Piena telpas platība, m2


Slaukšanas zāles platība m2


Saimniecības, kurās ir līdz 10 govīm


8,0 –10,0

 

Saimniecības, kurās ir 11-25 govis


12,0 –15,0


0


Saimniecības, kurās ir 26 –50 govis


18,0 – 23,0


40,0


Saimniecības, kurās ir vairāk par 50 govīm


27,0 – 34,0


65,0 un vairāk


Mainīti nosacījumi attiecībā uz standartu sasniegšanas laiku – būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā (piena mājām) tie var būt divi gadi, arī gadījumā, ja kompensācija ir mazāka par 25 000 EUR. Iepriekšējie noteikumi paredzēja pabeigt darbus gada laikā.


Ja kompensācijas apmērs par veiktajiem ieguldījumiem pārsniedz 50 000 EUR, attiecīgais standarts jāsasniedz triju gadu laikā.

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2006.