VID Latgales reģionālās iestādes darbību rezultātā cīņā ar algām „aploksnēs” šā gada 6 mēnešos pieaudzis darba ņēmēju skaits

17.07.2006.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ

VID Latgales reģionālās iestādes darbību rezultātā cīņā ar algām „aploksnēs” šā gada 6 mēnešos  pieaudzis darba ņēmēju skaits  Šī gada pirmajos sešos mēnešos VID Latgales reģionālās iestādes (turpmāk – LRI) veikto nodokļu administrācijas preventīvo un kontroles pasākumu rezultātā (neskaitot auditu uzrēķinus), pēc kuriem darba devēji paši novērsuši pārkāpumus, darba ņēmēju skaits reģionā pieaudzis par 553 darba ņēmējiem un valsts budžetā papildus iekasēti 66,7 tūkst.Ls, tai skaitā par 59,2 tūkst.Ls palielinājušās aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
67 fiziskās personas legalizējušas savu darbību un reģistrējušās kā nodokļu maksātāji, deklarējot ienākumus  jau par 2005.gadu, par kopējo summu 88 tūkst.Ls.
  VID 2006.gadā apstiprināts rīcības plāns cīņai ar algām aploksnēs un tā ietvaros, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tiek veikti sistemātiski preventīvie pasākumi, kuru mērķis ļaut nodokļu maksātājam pašam novērst pārkāpumus savā darbībā, legalizējot darba ņēmējus un viņu algas, pirms VID uzsāk tematisko pārbaudi vai nodokļu auditu. Preventīvo pasākumu rezultātā nodokļu maksātājam nedraud nekādas sankcijas, ja vien viņš ir atsaucies VID aicinājumam uz dialogu un ir ņēmis vērā VID ieteikumus.
Preventīvo pasākumu ietvaros VID LRI šī gada pirmajos sešos mēnešos:
• nosūtījusi atgādinājumus 182 nodokļu maksātājiem, lūgusi  paskaidrojumus 617 nodokļu maksātājiem;
• aicinājusi uz pārrunām 220 uzņēmumu vadītājus;
• aicinājusi 311 saimnieciskās darbības veicējus reģistrēties VID kā nodokļu maksātājiem;
• organizējusi 224 seminārus.
Lai pārbaudītu VID iesniegtajos ikmēneša pārskatos norādītā darbinieku skaita atbilstību nodokļu maksātāja materiāltehniskajam nodrošinājumam, VID deklarētajam saimnieciskās darbības veidam, veikto darījumu apjomam un struktūrvienību skaitam, VID arī veic apsekošanas un novērošanas. 2006.gada pirmajā pusgadā, izvērtējot VID LRI  rīcībā esošo informāciju, kopā apsekoti un novēroti 249 nodokļu maksātāji.  VID LRI uzmanības lokā ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kā arī tās fiziskās personas, kuru īpašumā ir  5 un vairāk automašīnas.
VID LRI veikto pasākumu rezultātā šā gada pirmajos sešos mēnešos:
• darba ņēmēju skaits pieaudzis par 553 darba ņēmējiem; 
• par  59,2 tūkst.Ls palielinājušās aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
• 67 fiziskās personas reģistrējušās kā nodokļu maksātāji,  deklarējot ienākumus par kopējo summu – 88 tūkst.Ls.
  Ja nodokļu maksātājs nav atsaucies uz VID aicinājumu dialogam un nodokļu maksātājam joprojām tiek konstatēti riski, kas liecina, ka algas tiek izmaksātas „aploksnēs”, tiek veiktas regulāras tematiskās pārbaudes (pārkāpumu konstatēšanas gadījumā tās noslēdzas ar administratīvo sodu) un, iespējams, arī nodokļu audits.  Pirmajā pusgadā  veiktas 89 kopīgas tematiskās pārbaudes ar Valsts darba inspekciju un 73 pārbaudes ar Finanšu policiju. Pārkāpumi konstatēti 51 gadījumā.
  VID LRI atgādina, ka, saņemot algu „aploksnē”, zaudē ne tikai valsts budžets, bet arī pats algas saņēmējs – darba ņēmējs. Jo lielākas iemaksas nodokļu veidā tiks veiktas, jo lielākas būs izmaksas sociālā riska gadījumā. Saņemot algu “aploksnē” sociālā riska gadījumā darbinieks nesaņem pilnīgi neko, līdz ar to ir sociāli neaizsargāts.
  VID LRI aicina iedzīvotājus, kuriem rūp sava un valsts labklājība būt tālredzīgiem, uzņēmīgiem un aktīvāk ziņot par konkrētiem darba devējiem, kuri darba algas izmaksā „aploksnēs”, pa VID uzticības tālruni 7323438, 5406223.  Jūsu sniegtā informācija palīdzēs daudz operatīvāk atklāt pārkāpumus un nelikumīgas izvairīšanās no nodokļu nomaksas.13.07.2006.Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.