Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā

17.07.2006.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā


2006. gada 27.jūnijā pieņemti MK Noteikumi Nr.548 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.481 ”Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai””, kuri nosaka, ka  ar 2007.gada 1.janvāri:
– iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums ir 40 lati;
– nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām mēnesī ir 28 lati.
 Darba alga un citas izmaksas par darbu vai cita veida darbību līdz 2006.gada 31.decembrim, ja tās izmaksā pēc 2006.gada 31.decembra, apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot tādu mēneša neapliekamā minimuma un nodokļu atvieglojuma apmēru, kāds bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim, un tas ir neapliekamais minimums – 32 lati,  nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 22 lati.13.07.2006.


 Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.