Ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem pilsētas svētkos apbalvotie iedzīvotāji

17.07.2006.


SIA „Arka Preiļi” sadales noliktavas vadītāja Valentīna Caica – par ilggadēju un apzinīgu darbu uzņēmuma attīstības veicināšanā.
A/s „Preiļu siers” sanitārtehniķis Jānis Džeriņš – par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā.
Ģimenes ārste Jevgēnija Džeriņa – ilggadēju darbu veselības aprūpes jomā.
Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle Janīna Eiduka – par nesavtīgu darbu Pensionāru biedrības kultūras pasākumu organizēšanā.
SIA „Preiļu saimnieks” komunālās daļas darbinieks Aivars Gribusts – par ieguldījumu Preiļu pilsētas labiekārtošanā.
SIA „Preiļu saimnieks” sētniece Jekaterina Ivanova – par ieguldījumu Preiļu pilsētas sakopšanā.
Preiļu rajona galvenās bibliotēkas vecākā bibliogrāfe Marianna Jeļisejeva – par nozīmīgu darbu novadpētniecībā un ieguldījumu Preiļu novada popularizēšanā.
SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Irēna Kokoriša – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.
Helēna Koroševska – par nesavtīgu darbu pensionāru dramatiskā kolektīva vadīšanā.
SIA „Preiļu slimnīca” feldšere Vilhelmīne Lazareva – par ilggadīgu darbu un ieguldījumu medicīnas jomā Preiļu rajonā.
SIA „Preiļu slimnīca” ārsts Jevģēnijs Litvinovs – par ilggadīgu darbu un ieguldījumu medicīnas jomā Preiļu rajonā.
A/s „Preiļu siers” piena cisternas vadītājs Jānis Muižnieks – par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā.
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle – par pilsētas tēla popularizēšanu ārpus novada robežām.
Z/s „Olūts” īpašnieks Anatolijs Plivda – par ieguldījumu iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā novadā.
Leonora Stare – par nesavtīgu darbu veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanā novada pensionāriem.
Preiļu novada kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa „Rjabinuška” vadītāja Svetlana Stepanova – par sekmīgu un ilggadīgu darbu mākslinieciskās pašdarbības un kultūras attīstībā Preiļu novadā.
A/s „Preiļu siers” piena produktu pārstrādātājs Vitolds Utināns – par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā.
SIA „Preiļu saimnieks” krāsotāja Valentīna Voložaņinova – par ieguldījumu Preiļu pilsētas labiekārtošanā.
SIA „Preiļu saimnieks” kurinātājs siltumapgādes nodaļā Jāzeps Zusāns – par ieguldījumu Preiļu pilsētas komunālās saimniecības attīstībā.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.07.2006.