VID jauns pakalpojums – elektroniskā deklarēšana

13.07.2006.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


VID jauns pakalpojums – elektroniskā deklarēšana


  Valsts ieņēmumu dienests ar šī gada pavasari ieviesusi jaunu pakalpojuma veidu – elektroniskās  deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). Kas ir EDS,  kā tā darbojas un kādas ir EDS priekšrocības skaidro Biroja priekšniece I.Geriņa.
  EDS ir sistēma, ar kuras palīdzību nodokļu masksātājs (tekstā – NM), kuram pieejams internets, iesniegt deklarācijas, pārskatus un nodokļu aprēķinus VID. EDS, kas ir ērta, droša un ļauj izvairīties no dažādām neuzmanības kļūdām, ļaus ievērojami ietaupīt nodokļu maksātāju laiku, kas iepriekš tika tērēts, apmeklējot VID nodaļas un stāvot rindās, lai iesniegtu pārskatus, atskaites un deklarācijas.
  Kā jārīkojas, lai VID LRI nodokļu maksātājs kļūtu par EDS lietotāju?
  Lai varētu izmantot EDS, nodokļu maksātājam jānoslēdz līgums ar VID. Lai noslēgtu līgumu un izmantotu EDS pakalpojumus, fiziskai personai VID teritoriālajā iestādē pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, bet juridiskai personai VID teritoriālajā iestādē, kurā tā ir reģistrēta kā nodokļu maksātājs, jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Iesniegums brīvā formā vai VID ieteiktā formā, kurā norādīta visa nepieciešamā informācija par EDS lietotājiem un tiem nepieciešamajām pilnvarām;
2. Klienta parakstīts līgums “Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus” divos eksemplāros.
  Piecu darba dienu laikā organizē līguma parakstīšanu un viena parakstītā eksemplāra nosūtīšanu klientam, kā arī reģistrē EDS klienta iesniegumā norādītos lietotājus un nosūta EDS izmantošanai nepieciešamos identifikatorus un paroles uz iesniegumā norādītajām elektroniskā pasta adresēm.
3. Iesnieguma un līguma forma, kā arī sīkāka informācija par EDS, pieejama VID interneta mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā “Elektroniskā deklarēšana”/”Kā kļūt par EDS lietotāju?”, kā arī VID reģionālās iestādes nodaļu NM Konsultāciju daļās.


 EDS priekšrocības:
• EDS izmantošana ir bezmaksas pakalpojums Jūsu ērtībām.
•  Sākot no šī gada 24.marta, fiziskām un juridiskām personām, izmantojot EDS, ir iespēja iesniegt VID elektroniski parakstītas noteiktās deklarācijas, pārskatus un nodokļu aprēķinus, neiesniedzot tos papīra formā (šobrīd var iesniegt 71 dokumentu, kas ir vairāk par 90% no normatīvajos aktos noteikto deklarāciju, pārskatu un nodokļu aprēķinu dokumentu skaita). Tostarp ar 10.jūliju elektroniski var iesniegt PVN gada deklarāciju, PVN mēneša deklrāciju, PVN pārskatu par priekšnodokļa summām, Naftas produktu, tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, bezalkoholisko dzērienu, kafijas akcīzes nodokļa deklarācijas, VAT21.
• NM samazināsies pārrakstīšanās un aprēķina kļūdu iespēja, jo EDS veic automātisku dokumentu pareizības pārbaudi.
• NM būs iespēja sekot, vai iesniegtie dokumenti ir fiksēti VID datu bāzē, jo EDS nodrošina detalizētas informācijas saņemšanu par datu nosūtīšanas rezultātiem.
• Piekļuvi NM ievadītajām deklarācijām aizsargā NM personīgā parole, kā arī tas, ka datu nosūtīšana uz VID notiek šifrētā veidā;
• Izmantojot EDS, pārskatu iesniegšanas termiņi paliks iepriekšējie. Pārskatus varēs arī labot, precizēt, iesniegt atkārtoti. Atbildību par elektronisko dokumentu novēlotu iesniegšanu nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
• Noslēdzot līgumu, ar EDS starpniecību elektroniski deklarācijas var iesniegt arī valsts amatpersonas.
        
  Esošajiem EDS lietotājiem, kuri jau līdz 2006.gada 24.martam bija noslēguši līgumu ar VID par EDS pakalpojumu lietošanu un jau šobrīd izmanto EDS pakalpojumus, līgums ir jāpārslēdz.


  VID LRI aicina nodokļu maksātājus izmantot EDS piedāvātās priekšrocības un tādējādi ieekonomēt laiku, kas līdz šim veltīts dokumentu iesniegšanai VID LRI nodaļās.


11.07.2006.VID LRI Birojs
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.