Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”

11.07.2006.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”


  Likuma „Par PVN” pārejas noteikumu 25.punkts, nosaka, ka iedzīvotāju maksājumi par siltumenerģiju ir atbrīvojami no nodokļa līdz 2006.gada 30.jūnijam.
  No 2006.gada 1.jūlija  šīm  piegādēm  tiks  piemērota  nodokļa  samazinātā likme 5 procentu apmērā.
  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus iedzīvotājiem, kas patērē dažādus siltumenerģijas resursus (centrālapkure, apkure ar dabasgāzi, apkure ar elektroenerģiju), nodokļa samazinātā likme 5 procentu apmērā no 2007.gada 1.janvāra tiks piemērota arī elektroenerģijas un dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem.
  Frizieru pakalpojumiem un privātu mājokļu remonta pakalpojumiem pašlaik Latvijā tiek piemērota nodokļa 18 procentu likme.
  No  2007.gada 1.janvāra šiem pakalpojumiem piemēros nodokļa samazināto likmi 5 procentu apmērā.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.