Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu gājēju ietves atjaunošanai Daugavpils ielā pretmāju Nr.42

11.07.2006.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome, 2006/9Ie3. Iepirkuma priekšmets: Gājēju ietves atjaunošana Daugavpils ielā pret māju Nr. 424. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētāju
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


(ar PVN 18%)


SIA Saygel


Aglonas 42, Preiļi LV- 5301


1200


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 11.jūlijs 2006.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


 Tālrunis: 5307322


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2006.