Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Apvedceļa izbūve Preiļu pilsētas dienvidrietumu daļā” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

05.07.2006.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301 Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Identifikācijas Nr.: Preiļu novada dome 2006/4Ie


3. Iepirkuma priekšmets: „Apvedceļa izbūve Preiļu pilsētas dienvidrietumu daļā” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde.
                                                                                                                               
4. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


5. Informācija par uzvarētāju


SIA « I.P.R. » « Kastaņas 4 », Trapenes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4348 1700 


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  29.jūnijs 2006.gads

Ziņas sagatavoja: Iepirkumiem robežās no 1000 līdz 10 000Ls komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 05.07.2006.