Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis biedrības „Preiļu NVO centrs” izstrādāto projektu „Preiļu NVO centra un tā dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ESF projektu sagatavošanai”

03.07.2006.

Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis biedrības „Preiļu NVO centrs” izstrādāto projektu „Preiļu NVO centra un tā dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ESF projektu sagatavošanai”.


Projekta mērķis: panākt aktīvu, kvalitatīvu Preiļu nevalstisko organizāciju centra un tā dalīborganizāciju līdzdalību Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu sagatavošanā.


Projektam paredzētas četras aktivitātes:
• konsultanta/eksperta pieaicināšana,
• savstarpējās mērķgrupas konsultācijas – izpētes pasākums, problēmu identificēšana,
• apmācību kurss Eiropas Sociālā fonda projektu sagatavošanai,
• mērķauditorijas patstāvīgais darbs – ESF projektu pieteikumu izstrāde.
Biedrība „Preiļu NVO centrs” aicina atsaukties ekspertu/konsultantu, kas varētu sniegt šādus pakalpojumus.


Konsultanta/eksperta galvenie pienākumi: veikt 6 dienu apmācību kursu, pēc projekta pieteicēja provizoriska plāna:
1. diena: informācija par Eiropas sociālo fondu un finansējuma piesaistes iespējam Preiļu novada, Sīļukalna un Aglonas pašvaldībās esošo sociālo problēmu analīze un diskusija par iespējamo projektu idejām, atsaucoties uz mērķauditorijas iepriekšējām konsultācijām un savstarpējām sarunām .
2. diena: projektu ideju prioritāšu izvirzīšana un vienas projekta idejas izvēle tālākai izstrādei, projekta koncepcijas sagatavošana;
3. diena: projekta plānošana, loģiskā ietvara matricas sastādīšana un pieteikuma formas aizpildīšana;
4. diena: projekta pieteikuma formas aizpildīšana (turpinājums) un budžeta plānošana;
5. diena: projekta izpildes plānošana un vadība, grāmatvedība un projekta finanšu vadība.
6. diena: sagatavoto 5 projekta pieteikumu analīze.
Apmācības vēlamas interaktīvas, t.i., kur būtu ietverta gan teorija, gan arī praktisks darbs, sagatavošanās patstāvīgajai projekta pieteikuma veidlapu un pieteikumu sagatavošanai.


Konsultanta/eksperta kvalifikācijas apraksts –
• juridiskas personas statuss,
• ikdienas saskare darbā ar un ap Eiropas Sociālo fondu,
• pieredze ES Fondu apgūšanā,
• pieredze starptautiskos projektos,
• pieredze semināru un apmācības kursu rīkošanā,
• izstrādāta/pārbaudīta piedāvājama apmācību metodoloģija Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apgūšanai.


Projekta ilgums 5 mēneši (jūlijs –  novembris) mēnesī paredzēta 1-2 nodarbību dienas.


Konsultanti/eksperti savus CV un piedāvātā pakalpojuma cenu līdz var sūtīt elektroniski
e-pasts: nvo@axel.lv, pa faksu 5321603, līdz 15. jūlijam vai personīgi Brīvības ielā 7, Preiļos

Pēdējās izmaiņas: 03.07.2006.